Zoran Čegar: Ako se mogao hapsiti Živko Budimir kao predsjednik FBiH, trebao je i Milorad Dodik

U povodu dešavanja u zgradi Predsjedništvo BiH tokom kojih se u kabinetu Milorada Dodika svirala harmonika Zoran Čegar, glavni inspektor policije u FUP – u lično i službeno je osjetio potrebu da ukaže na ne funkcionisanje mnogih institucija i diskriminaciju građana kod istih.

Prema njegovom mišljenju tokom “nekategorisanog skupa” ne ulazeći u političke konotacije konkretnog događaja obzirom da su učesnici istog član Predsjedništva BiH, državni ministar u Vijeću ministara BiH, državni službenici i neka druga široj javnosti poznata lica, smatra da je u konkretnom slučaju došlo do povrede više zakonskih i podzakonskih propisa koji važe na teritoriji BiH i njenim institucijama.

To je smatra za posljedicu imalo i šire uznemirenje javnosti i narušavanja ugleda BiH i njenih institucija na regionalnomp pa i međunarodnom nivou.

Vezano za konkretno, evidentno je da su zakazale mnoge institucije, pa i pok ko zna koji put, počev od unutrašnje službe osiguranja objekta Predsjedništva BiH ,MUP Kantona Sarajevo, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i na koncu Državne agencije za istrage i zaštitu.

Naime, ne poduzimanje mjera i radnji nadležnih policijskih institucija na konkretnom objektu ‘Predsjedništvo BiH’, dovelo je do kompromitacije policijskih snaga, mada smo svjedoci da su u istoj toj zgradi prethodno hapsili, vezivali i ponižavali Predsjednika Federacije gdina Živka Budimira. Najmanje što je trebalo uraditi jeste da zbog svih okolnosti slučaja (vike, galame, preglasne muzike i sl.) MUP Kantona Sarajevo i njegovi pripadnici po osnovnom Zakonu o javnom redu i miru u KS zbog narušavanja javnog reda i mira vikom galamom, ili na drugi način u koordinaciji sa pripadnicima Direkcije, prekršajno sankcionišu sve aktere događaja i na taj način pokažu da su svi građani jednaki pred zakonom“, smatra Čegar.

Uvjeren je Čegar da reakcija ne bi izostala da se radilo o privatnoj zabavi.

Zabrinjavajuće je da se uprkos činjenici da se 14 tužilaca tužilaštva BiHo oglasilo traženjem za provođenje krivično pravnih procesnih radnji prema akterima događaja iz predsjedništva, ali da se po konkretnom predstavnici Državne agencije zai istrage i zaštitu, ili Direkcije za koordinaciju policijskih tijela ili MUP KS uopće nisu oglasili prevashodno mislim na ‘prve’ kadrove iz Federacije koji participiraju u tima agencijama.

Kao građanin i policijskih službenik kojem često građani postavljaju pitanja iz domena javne sigurnosti, posebno me zabrinjava činjenica koja proizilazi iz jučerašnjeg, a i prethodnih događaja koji se odnose na objekte od vitalnog interesa, da objekat Predsjedništva BiH, Direkcija nije uspjela odbraniti i u javnod demonstriranom napadu na Predsjedništvo tokom performansa, poznatog kao ‘šarena revolucija’, a potom i prilikom protesta kada je u velikom djelu devastiran objekatt tokom demonstracija ispred zgrade Vlade KS“, smatra Čegar.

Da državne sigurnosne agencije kaže Čegar nisu odgovorile svojim nadležnostima vidjelo se i prilikom napada na Ambasadu SAD od strane Jašarevića, ali i tokom incidenta sa predsjednikom Srbije u Potočarima.

Smatram da je krajnje vrijeme da se učini nešto i da se pokuša vratiti ugled i povjerenje građana u državne istitucije za provođenje zakona“, naveo je Čegar.