Foto/ Održana 10. sjednica OV Stari Grad: Jednoglasno prihvaćen Program rada općinskog načelnika za 2022. godinu

U Velikoj sali Općine Stari Grad Sarajevo danas je održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo na kojoj su općinski vijećnici za nešto više od sat vremena usvojili devet tačaka dnevnog reda.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad dr.sci. Mirza Batalović na početku je uputio čestitku povodom Dana državnosti i pozvao vijećnike da učenjem Fatihe ili na drugi prigodan način odaju počast svim šehidima i palim borcima koji su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu.

Na prijedlog sekretarke organa državne službe mr Alme Destanović, predsjedavajući općinskog vijeća dr.sci. Batalović pozvao je vijećnike i da učenjem Fatihe odaju počast rahmetli Muameru ef. Zukorliću velikom čovjeku i vjerskom autoritetu među Bošnjacima u Sandžaku, Srbiji i Bosni i Hercegovini koji je početkom ovog mjeseca preselio na bolji svijet.

Nakon odavanja počasti, vijećnici su nastavili sa radom i usvojili sve predložene tačke dnevnog reda osim prijedloga za davanje naziva trgu iznad podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića koji je još jednom vraćen na doradu.

Usvojen Program rada načelnika

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić predložio je na današnjoj sjednici Program rada za 2022. godinu koji su vijećnici jednoglasno podržali.

Principi djelovanja i rada općinskog načelnika i u narednoj godini temeljit će se na poslovima i projektima iz djelokruga lokalne samouprave.

Fokus će i dalje biti na osiguravanju kvalitetnih uslova života za građane na svim poljima djelovanja, prvenstveno u oblasti infrastrukture, gradnje i obnove.

U 2022. godini u planu je sanacija više od 20 saobraćajnica, rekonstrukcija kanalizacione mreže u sedam ulica i naselja, utopljavanje osnovnih škola “Edhem Mulabdić” i “Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković”, izgradnja objekta na Darivi uz dječije igralište koji će sadržavati poslovni prostor i javni toalet, finansiranje poslovnih planova i samozapošljavanja mladih ljudi, stipendiranje učenika i studenata, izrada i ažuriranje Strategije lokalnog razvoja Općine Stari Grad i Strategije za mlade i drugo.

U planu je i rad na socijalnim programima, nastavak projekta Socijalna karta Starog Grada i programi pomoći socijalno ugroženim kategorijama, kao i nastavak sanacije stambenih jedinica ovih osoba.

Općinskog vijeće usvojilo je danas rebalans budžeta Općine Stari Grad za 2021. godinu koji se u najvećoj mjeri odnosio na prestruktuiranje prihoda i rashoda, te uključivanje grant sredstava Vlade FBiH usmjerenih za pomoć budžetu i projekte rekonstrukcije kanalizacione mreže na Alifakovcu i Trebeviću u ukupnom iznosu od 325.000 KM.

Nakon informacije o poduzetim aktivnostima povodom vremenske nepogode, Općinsko vijeće Stari Grad jednoglasno je usvojilo zaključak sačinjen od 11 tačaka, a koje se odnose na preventivno djelovanje i pripremu za slučaj većih prirodnih i drugih nepogoda.

Općinsko vijeće Stari Grad zatražilo je od općinskog načelnika da osigura da Općina Stari Grad ima dovoljne zalihe, adekvatnu mehanizaciju, spremne ljude i kvalitetnu infrastrukturu za očuvanje života i materijalnih dobara u vanrednim okolnostima, te da se za te namjene osigura 1.000.000 KM sredstava namijenjenih za civilnu zaštitu.

Ovaj zaključak predložili su predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Mirza Batalović koji je i ovaj put pohvalio konstruktivan rad i saradnju vijećnika i dopredsjedavajući OV Stari Grad Malik Garibija, a usvojen je jednoglasno.

I za ovu sjednicu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo vijećnicima su dostavljeni odgovori na sva postavljena pitanja i inicijative što je redovna praksa općinske administracije koja će se nastaviti i ubuduće, saopćila je Općina Stari Grad.