Općina Centar objavila javni poziv subjektima male privrede za odobrenje finansiranja po povoljnim uslovima

Na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji koji je prošle godine potpisan između Općine Centar i Bosna Bank International d.d. Sarajevo objavljen je javni poziv subjektima male privrede za podnošenje prijava za odobrenje finansiranja po povoljnim uslovima.

Pravo apliciranja za finansiranje imaju subjekti male privrede, fizička (obrtnici i samostalne djelatnosti) i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na način kako je to propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede.

Svi koji žele aplicirati moraju imati sjedište na području općine Centar ili su kao vlasnici stanovnici ove gradske općine, da uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze, aktivno posluju i imaju uposlene radnike, posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta…

U objavljenom javnom pozivu su navedeni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja, kao i potrebna dokumentacija koju aplikanti moraju dostaviti.

Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje u skladu sa uslovima javnog poziva traje do potrošnje iznosa predviđenog za subvenciju, odnosno najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Potpisanim ugovorom o poslovnoj saradnji Općina Centar izdvaja 340.000 KM koje će biti iskorištene za subvencioniranje cjelokupne profitne marže od 3,19%, odnosno ova sredstva će omogućiti subjektima male privrede dobijanje kreditnih sredstava bez kamate, dok je BBI banka osigurala sredstva u iznosu od 17,5 miliona KM.

Visina odobrenih sredstava za privredna društva je do 300.000 KM, odnosno za samostalne poduzetnike do 100.000 KM.

Zahtjevi za finansiranje sa potrebnom dokumentacijom potrebno je podnijeti lično na protokol ili preporučenom poštom na adresu “Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijaopcinacentar@bbi.ba, u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Centar Sarajevo“.

Dodatne informacije moguće je dobiti u najbližoj poslovnici BBI banke, putem e-maila:linijaopcinacentar@bbi.ba ili na brojeve telefona 033/275-507, 033/275-255 i 033/275-256.

Javni poziv je dostupan na LINKU.