Nezavisni odbor bez zaključaka o komesaru Selimoviću, izvještaj o njegovom radu na Skupštini KS

Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara Kantona Sarajevo danas je održao vanrednu sjednicu na kojoj je razmatran dopis i informacija Tužilaštva KS sa prilozima o postupanju policijskog komesara Nusreta Selimovića u istrazi ubistva policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Predsjednik NO Miroslav Kružik kazao je u izjavi za TVSA da je NO razmatrao informaciju koju je dostavilo Tužilaštvo KS, ali s obzirom da je istraga još uvijek aktivna donesen je zaključak da će NO sve svoje daljnje mjere i radnje dati u konsultacijama sa Tužilaštvom KS.

On je kazao da ne bi za sada ništa komentarisao dok ne dobiju dodatne informacije od Tužilaštva KS koje će zatražiti.

Svako dalje iznošenje informacija može ugroziti istragu“, kazao je Kružik.

Tužilaštvo KS u svom dopisu Nezavisnom odboru pojasnio je postupanje odnosno nepostupanje policijskog komesara, a kako su naveli Selimović je rasformirao i istražiteljski tim koji je radio na slučaju, a upozoreno je i na to da MUP KS nije Tužilaštvu KS dostavio tražene podatke, već su te informacije dobili od SIPA-e kako bi mogli provesti akciju 4. novembra i pretrese.

Selimović je prije nekoliko dana održao press konferenciju na kojoj je slučaj ubistva policajaca proglasio “rasvijetljenim” iako još nijedan osumnjičeni nije uhapšen.

Tada je pozvao Tužilaštvo KS da intenzivira svoj rad, a Tužilaštvo KS mu je odgovorilo.

Podsjećamo javnost da Tužilaštvo Kantona Sarajevo vodi istragu u predmetu ubistva sarajevskih policajaca i da su policijske agencije među kojima i MUP KS dužne da poduzimaju radnje u okviru svojih ovlaštenja i pod nadzorom tužilaca. Rasvjetljavanje krivičnog djela sa, kako se navodi, policijskog aspekta i obavještavanje javnosti o tome, ne znači istovremeno da je u predmetnom slučaju prikupljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može donijeti tužilačka odluka.

U interesu istrage potrebno je da se svi uzdrže od objelodanjivanja informacija o predmetu jer to direktno može ugroziti interese istrage o teškom krivičnom djelu. Tužilaštvo će nastaviti intenzivno provoditi radnje u ovoj kompleksnoj istrazi, te se od MUP KS očekuje da u skladu sa zakonom, promptno i efikasno postupa po zahtjevima i naredbama tužilaštva“, saopćeno je.

Nezavisni odbor u izvještaju o radu policijskog komesara za period mart-septembar 2021. godine imao je niz kritika na rad policijskog komesara.

Taj izvještaj naći će se na nastavku sjednice Skupštine KS.