Održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo održana je 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, na sjednici je podržan Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu.

Ukupni prihodi za 2021. godinu, uključujući izmjene i dopune Budžeta, planirani u iznosu od 37.042.318,01 KM povećavaju se za 730.000,00 KM.

Sada iznose 37.772.318,01 KM.

Povećanje prihoda rezultat je potpisanih sporazuma između Općine Novo Sarajevo i partnera za implementaciju sljedećih projekata:

– namjenska sredstva Vlade FBiH u ukupnom iznosu od 225.000,00 KM (125.000,00+100.000,00 KM) iskoristit će se za rekonstrukciju objekta MZ Vraca sa formiranjem ambulante porodične medicine na navedenom objektu;

– namjenska sredstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u iznosu od 55.000,00 KM, utrošit će se za nabavku i instalaciju kotla OŠ “Pofalići” za koje su prethodnim dopunama i izmjenama Budžeta obezbjeđena sredstva za zamjenu portala i dotrajale stolarije u učionici i zbornici OŠ “Pofalići”;

– u skladu sa potpisanim Sporazumom čija je namjena izgradnja prostora za odmor i rekreaciju sa sadržajima za djecu i omladinu iznad objekta MZ Hrasno brdo, namjenska sredstva Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo će se iskoristiti u iznosu od 450.000,00 KM za sufinansiranje realizacije navedenog projekta.

Na ovoj sjednici podržano je i da Udruženje “101 brigada” Sarajevo dobije status od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Vijećnici su usvojili Odluku o raspolaganju nacionalizovanim stanovima. Pravo na privremeno korištenje nacionalizovanih stanova imaju socijalno ugroženih lica koja su od strane nadležne Službe za socijalnu zaštitu dobila preporuku za privremeni smještaj, a imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo, te javne ustanove sa područja Kantona Sarajevo iz oblasti socijalne zaštite.

Također, ovo pravo mogu ostvariti i lica koja imaju prebivalište na području Općine Novo Sarajevo koja su uslijed elementarnih nepogoda, porodičnih trauma i drugih vidova ugrožavanja funkcije stanovanja ostali bez stana ili im je zbog hitnim razloga potreban privremeni smještaj, a lica su bez riješenog stambenog pitanja i nemaju u vlasništvu stan ili kuću.

Izuzetno, pravo na dodjelu stana na privremeno korištenje stana imaju i lica koja djeluju u oblasti sporta, kulture i nauke.

Vijećnici su svojim glasanjem usvojili i Odluku o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Sarajevo.

Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, također je dobila vijećničku podršku.

Tokom ovog zasjedanja, usvojena je i Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Novo Sarajevo. Usvojen je zaključak o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa u skladu sa usvojenom Odlukom.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo donijelo je Program razvoja zaštite i spašavanja.

Na sjednici su primljene k znanju sljedeće informacije:

– Informacija o dostavljenom periodičnom finansijskom izvještaju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2021. – 30.09.2021. godine Ministarstvu Finansija Kantona Sarajevo i

– Informacija o izvršenju Budžeta za mjesec oktobar 2021. godine.