Šta nas islam uči o pandemiji?

U više navrata se ove godine pokazalo koliko nauka i religija odstupaju jedne od drugih. Ali, to je malo drugačije u islamu.

Možda na načine svojstvene i prilagođene jednostavnijem načinu života, islam je ipak i nakon toliko godina svojim preporukama daleko ispred mnogih dostignuća današnjice.

Ukoliko stanovnike nekog mjesta zahvati epidemija, a ti se na tom mjestu zatekneš, ostani i ne napuštaj ga…

Islam je religija koja je svojim prvim Objavama zahtijevala učenje i čitanje, rad i napredak, ipak je do čovjeka kako će ga primjenjivati i tumačiti.

Jedan Hadis govori o nastanku pandemije, ali kolere koja je u to vrijeme bila prisutna skoro svuda u svijetu.

U predaji koju je zabilježio imam Ahmed, riječ “el-mevt“ došla je u formi “mutan“, što označava epidemiju velikih razmjera.

Zabrana napuštanja mjesta koje je zahvaćeno epidemijom kolere, bježeći od nje, kao i zabrana ulaska u to mjesto došla je od Allahovog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s..

U dva Sahiha zabilježen je hadis od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., u kojem stoji da se Omer ibn Hattab, r.a., uputio prema Šamu, pa kada je stigao do mjesta Serg, susreo se s predstavnicima vojske, Ebu Ubejdom el-Džerrahom, r.a., i njegovim pratiocima, koji ga obavijestiše o koleri koja je zahvatila neka područja u Šamu.

Ibn Abbas dalje pripovijeda:

– Omer mi tada reče: “Sazovi mi prve muhadžire”. Ja sam ih pozvao, i on ih obavijesti o epidemiji i zatraži njihove savjete i mišljenja, međutim njihova mišljenja o ovom pitanju bijahu različita. Poslije njih Omer pozva ugledne ensarije koji također nisu imali jedinstven stav, sve dok se nije pojavio Abdur-Rahman ibn Avf, r.a., koji je do tada bio odsutan zbog svojih nekih poslova.

On reče “Ja zaista posjedujem znanje o tom pitanju, jer sam čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ‘Kada čujete za koleru u nekom mjestu, nemojte tamo ići, a ako kolera zavlada u vašem mjestu, ne napuštajte ga, bježeći od nje'”.

Napomena:

Kolektiv Sarajevske sehare sastavljen je od osoba različitih stavova, religija i etničkih pripadnosti. Navedeni tekst napisan je isključivo u svrhu edukacije, a iz razloga što mnogi danas tumače pandemiju na svoj način, pa čak i pozivajući se na vjeru. Upravo želimo da pokažemo da nas vjera uči da u ovakvim situacijama budemo izuzetno odgovorni i prema sebi i prema drugima.

Negiranje pandemije nije po islamu i islam nas tome ne uči!