Informacija o ispravnosti i kontroli vode u Kantonu Sarajevo za mjesec novembar

Kantonalno javno komunalno preduzeća “Vodovod i Kanalizacija” objavilo je izvještaj o kontrolo ispravnosti vode za piće za mjesec novembar.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti “ViK“-a vrši se u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Interna kontrola zdravstvene ispravnosti vode se vrši u Laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP „ViK“, pri čemu se svakodnevno vrše fizičko-hemijske, hemijske i mikrobiološke analize.

Eksternu kontrolu u toku 2021. godine prema ugovorima sklopljenim nakon provedenih postupaka javnih nabavki po zahtjevu “ViK“-a vrše akreditovane laboratorije:

– Zavod za javno zdravstvo KS fizičkohemijski, hemijski i mikrobiološki parametri,

– Zavod za javno zdravstvo FBiH parametri radioaktivnosti

  • Institut za vode Bijeljina hemijski parametri

Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP “ViK“ d.o.o. Sarajevo je u mjesecu novembru izvršila fizičko-hemijske i hemijske analize u 774 uzorka vode i mikrobiološke analize u 688 uzoraka vode.

Po zahtjevu “ViK“-a, Zavod za javno zdravstvo KS je izvršio fizičko-hemijske, hemijske i mikrobiološke analize u 19 uzoraka vode.

Rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti „ViK“-a.

“U slučaju utvrđivanja zdravstvene neispravnosti vode ili u slučaju postojanja opravdane sumnje u zdravstvenu ispravnost vode, stanovništvo ugroženog lokaliteta će zavisno od veličine lokaliteta biti upoznato sa problemom na jedan ili više sljedećih načina: putem direktnog kontakta, putem mjesne zajednice, općine, sredstava medija i web stranice „ViK“-a”, saopćili su iz ovog preduzeća.