Foto: Arhiv

Općina Centar nije ispunila obaveze po zahtjevu Centralne banke, prava će tražiti sudskim putem

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) informiše javnost da do danas, 27. decembra 2021. godine, Općina Centar nije ispunila preuzete obaveze po osnovu zahtjeva CBBiH.

Obaveze su u vezi sa prihvatanjem alternativne lokacije za izgradnju poslovnog objekta Glavne jedinice Sarajevo.

Data obećanja za ispunjenje zahtjeva nisu ispunjena

Kako ističu iz Centralne banke Općina Centar nije ispunila obećanje da će zahtjeve ispuniti u predviđenom roku.

Iako je općinska administracija na čelu sa načelnikom Srđanom Mandićem, na održanom sastanku dana 19.10.2021. godine, čvrsto i odlučno uvjeravala predstavnike CBBiH da će sve postavljene zahtjeve ispuniti u predviđenom roku i da će uložiti maksimalan napor na stvaranju pretpostavki da se zamjena lokacija po dostavljenim prijedlozima Općine Centar realizuje, to se nažalost nije desilo“, kazali su.

O održanom sastanku i obavezama čije se ispunjenje očekuje od strane Općine Centar, javnost je obaviještena istog dana, napominju.

Zaštitu svojih prava CBBiH će zahtijevati sudskim putem

Tvrde da je je ovo još jedna u nizu potvrda neozbiljnosti prema državnom investitoru.

S obzirom da ovakav odnos prema CBBiH predstavlja još jednu u nizu potvrdu neozbiljnosti i ignorantskog odnosa prema državnom investitoru, želimo jasno poručiti da će CBBiH dalju zaštitu svojih interesa i zakonito stečenog prava vlasništva zahtijevati isključivo sudskim putem uz insistiranje na utvrđivanju pojedinačne odgovornosti svih aktera koji su na bilo koji način učestvovali u kršenju zakonskih rokova i svjesno izbjegavali primjenu važeće legislative u postupku rješavanja zahtjeva CBBiH“, dodaju.

CBBiH će istrajati u namjeri da svoje legitimno i legalno stečeno pravo vlasništva koristi u svrhe u koje je namijenjeno i u skladu sa zaključenim ugovorom, zaključili su.