Foto: Općina Novi Grad

Općina Novi Grad izdvojila sredstva za 43 projekta kao podsticaj održivom povratku

Općina Novi Grad jedina je lokalna zajednica u BiH koja već godinama iz budžeta izdvaja značajna sredstva za pomoć održivom povratku građana u prijeratna mjesta prebivališta, saopćeno je iz ove Općine.

Kako kažu, ovo se radi u vidu izdvajanja novčanih sredstava za infrastrukturne projekte, popravku puteva i zajedničkih objekata.

Također, kroz ovaj projekat pomaže se i obnova vjerskih objekata, a jedan dio novčanih sredstava odvaja se i za kupovinu stoke, poljoprivrednih mašina, građevinskog materijala i za izgradnju kuća pojedincima, dodaju.

Ove godine Općina je sredstvima iz budžeta u iznosu od 119.000 KM podržala 43 projekta, kao pomoć održivom povratku, od kojih se 20 odnosi na fizička lica, a 23 na udruženja, vjerske zajednice i crkve, te institucije.

Tajib Delalić, pomoćnik općinskog načelnika za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo kazao je da je sredstva za ovu namjenu dodijelilo Općinsko vijeće na prijedlog Koordinacionog odbora.

Tiču se projekata povratnika i to udruženja, institucija, vjerskih zajednica, crkava i nevladinog sektora.

Kada je riječ o projektima udruženja i institucija vjerskih zajednica, uglavnom se radi o izgradnji nekog većeg projekta za povratnike.

Mi smo prije izvjesnog vremena potpisali 10 ugovora za fizička lica, ti ugovori su već u realizaciji. Koordinacioni odbor kada je primio zahtjeve vidjeli smo da ima dosta fizičkih lica koja su konkurisala i onda smo na Općinskom vijeću napravili jednu rezervnu listu i mi ćemo tu rezervnu listu za preostalih deset ljudi koji ispunajvaju uslove javnog poziva realizirati.

Uglavnom se radi o sufinansiranju nabavke mašina, građevinskog materijala, sanacija nekih oštećenja na kućama itd“, kazao je Delalić.

Preostala 23 projekta odnose se na popravku puteva, mostova, izgradnju vodovodne mreže, izgradnju vjerskih objekata, kao i za nabavku školskog pribora za djecu povratnika i sl.