Foto: Arhiv

Prilika za zaposlenje: Vlada KS odobrava zapošljavanje 49 radnika u zdravstvenom sektoru

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministar zdravstva KS Haris Vranić saopćili su danas da će na današnjoj sjednici Vlada KS odobriti zapošljavanje 49 osoba u zdravstvenom sektoru KS.

Više od polovine odnosi se na nemedicinski kadar, poput ekonomista, pravnika, certificiranih računovođa, higijeničarki, vozača…, a posao će dobiti za stalno.

Objašnjavajući proces zapošljavanja, premijer Forto na konferenciji za medije je kazao da će to biti urađeno u skladu s moratorijem, na osnovu kojeg Vlada već više godina na transparentan način popunjava radna mjesta za koja su predviđeni ugovori na neodređeno vrijeme.

Da podsjetim, Vlada odobrava radna mjesta s ugovorima za stalno, dok ministri u svojim resorima, bez Vlade, mogu dati samo ugovore na određeno vrijeme”, pojasnio je premijer Forto.

Kako je rekao, Vlada od ustanova konstantno dobiva zahtjeve za angažman kadra i opredjeljena je za zanavljanje stručnih kadrova, a da su daleko strožiji kada je u pitanju administracija.

Međutim, kako godine prolaze, nagomilao se jedan broj radnih mjesta, gdje se doslovno više nije moglo izdržati bez kadrova koji su umrli, penzionisani ili svojevoljno napustili poslove.

Zbog toga smo odlučili da ustanovama poput Psihijatrijske bolnice, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, Doma zdravlja, Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA, Apoteka Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja, odobrimo popunjavanje određenog broja radnih mjesta u administraciji”, naveo je premijer Forto.

Objasnio je da se 21 radno mjesto koje će Vlada danas odobriti odnosi na medicinski kadar, od toga pet specijalista pulmologa, tri specijalista pedijatra, 12 doktora medicine, jedan doktor specijalista medicinske biohemije, te jedan medicinski tehničar.

Oni će većinom biti zaposleni u Domu zdravlja KS.

Potcrtao je da sva radna mjesta finansira Zavod zdravstvenog osiguranja KS, koji je već ranije odobrio zapošljavanja.

Premijer Forto je objasnio je da se ne radi o novim zapošljavanjima, već o upražnjenim radnim mjestima, prethodno odobrenim.

Mi takva radna mjesta dodatno kontrolišemo. Neka nikada ne odobrimo i to je onda ušteda za Zavod zdravstvenog osiguranja KS i osiguranike, pa se ta sredstva mogu preusmjeriti u zdravstvenu uslugu”, izjavio je premijer Forto.

Ministar Vranić naglasio je da su Ministarstvo kojim rukovodi i Vlada KS prvenstveno opredijeljeni za zapošljavanje mladih ljekara, ali da se ne može raditi bez onih radnih mjesta koja zahtjevaju specijalističku ili subspecijalističku službu, odnosno bez nemedicinskog kadra.

Naveo je primjer Doma zdravlja KS, koji pokriva sve općine u Kantonu, a trenutno nema ni jednog vozača.

Višemjesečni zahtjevi su se nagomilali”, rekao je ministar Vranić.

Podsjetio je kako je u toku trećeg vala pandemije koronavirusa zdravstveni sistem bio prenapregnut, te da je Vlada KS tada reagirala angažmanom ljekara i medicinskih sestara na kraći period.

Vremenom se pokazalo da to ne daje baš najbolje rezultate, te da moramo popuniti radna mjesta koja su upražnjena. Radi se o radnim mjestima za koje javne zdravstvene ustanove imaju sredstva koja se nalaze se na njihovim računima”, kazao je ministar Vranić.

Najavio je da će Vlada KS i u budućnosti, putem upravljačkih struktura, kontrolirati nove zahtjeve za zapošljavanje i davati odobrenja u skladu sa finansijskim mogućnostima.