Iako je došlo do pada zagađujućih materija u zraku, u KS ostaje na snazi epizoda “Pripravnost“

Za razliku od prethodnih dana, kada je kvalitet zraka bio nezdrav u gotovo svim zonama u Kantonu Sarajevo, danas se bilježi pad koncentracija zagađujućih supstanci.

Ipak, ne u dovoljnoj mjeri da bi se ukinula epizoda “Pripravnost“.

Inače, još uvijek su povećane vrijednosti lebdećih čestica u zraku na području općina Ilijaš, Ilidža i Otoka, dok je povoljnije na lokalitetima Vijećnice i Hadžića.

Prema najavama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tokom sutrašnjeg dana doći će do promjene vremena uz jačanje vjetra i padavine u kasnim večernjim satima, što će doprinijeti daljem poboljšanju kvaliteta zraka.

O promjenama koje se budu dešavale Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, koje prati monitoring kvaliteta zraka i predlaže mjere, će blagovremeno upoznati javnost.

Novi plan borbe protiv zagađenja

Podsjetimo, Vlada Kantona Sarajevo sredinom decembra usvojila je inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu.

Plan uključuje zabranu spaljivanja otpada na otvorenom, kao i mogućnost da vas policajac pošalje na vanredni tehnički pregled ukoliko sumnja na pretjerano zagađenje zbog ispušnih plinova iz vašeg automobila.

Donošenje Interventnog plana je zakonska obaveza, a on se primjenjuje u slučajevima kada su prekoračene dozvoljene vrijednosti zagađujućih materija u zraku koje mogu štetno utjecati na zdravlje stanovništva.

Na bazi stalne analize i ocjenjivanja efikasnosti mjera, kao i rezultata istraživanja koja se provode sa stručnim institucijama, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS kontinuirano predlaže inoviranje Plana, kako bi mjere bile što djelotvornije.

U njihovoj provedbi koriste se stečena iskustva kao i prakse drugih evropskih gradova koji se suočavaju sa sličnim problemom.

Kako su tada naveli iz Ministarstva, cilj je jačanje odgovornosti svih subjekata zaduženih za primjenu Plana, ali i unapređenje kolektivne svijesti o važnosti poštivanja mjera u interesu zaštite zdravlja stanovništva.

Pored toga, kontinuirano se prati situacija u vezi sa donošenjem propisa u ovoj oblasti.

Tako je novi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila, na osnovu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, omogućio potpunije regulisanje obaveza provjere izduvnih gasova vozila i rad stanica tehničkog pregleda, te samim tim postupanje organa nadležnih za saobraćaj i unutrašnje poslove.

Pravilnik, između ostalog, predviđa da službenici MUP-a KS upućuju na vanredni tehnički pregled vozilo za koje postoji sumnja da izduvnim gasovima prekomjerno zagađuje okoliš, kao i da se intenziviraju ove aktivnosti u slučajevima proglašenja epizoda “Upozorenje” i “Uzbuna”.

Novina je i da je obavezano Ministarstvo saobraćaja KS da izvještava Vladu KS o radu stanica tehničkog pregleda vozila, u vezi sa vršenjem eko-testa, budući da informacije ovog karaktera ne dostavlja Ministarstvo prometa FBiH i pored više upućenih zahtjeva.

Redefinisane su i obaveze drugih subjekata zaduženih za primjenu Plana, među kojima Ministarstva zdravstva KS, Kantonalne uprave civilne zaštite, itd.

Jedna od inoviranih mjera precizira zabranu spaljivanja otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru i u postrojenjima koja nisu namijenjena za spaljivanje otpada.

Mjera se posebno odnosi na pravna i fizička lica koja u svojoj djelatnosti produkuju otpad koji je sagoriv, poput otpadnih ulja, automobilskih guma, ambalaže i sl. Kontrolu na terenu u slučaju kršenja ove mjere vršit nadležne općinske i kantonalne inspekcije.

Propisano je, između ostalog, da je kažnjivo odlaganje vrelog pepela u kontejnere za komunalni otpad, što će biti predmet pojačanog nadzora komunalnih redara.

Sve sumnje za nedozvoljena spaljivanja otpada mogu se prijaviti na Ekotelefon br. 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite broj 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Inovirane mjere detaljnije pojašnjavaju i obaveze nadležnih subjekata u upotrebi “mokrog postupka” za obaranje čestica u zimskoj sezoni, navedeno je, između ostalog.

Novi plan isključuje mogućnost uvođenja sistema vožnje par-nepar u epizodi “Uzbuna”, zbog teškoća u provođenju.