Sarajevogas: “Energoinvest nudio dodatne količine gasa po četiri puta većoj cijeni”

“Ponuda Energoinvesta za nabavku dodatnih količina prirodnog gasa koja je stigla na e-mail direktora KJKP Sarajevogasa jasno naglašava kupovinu dodatnih količina prirodnog gasa, ali po četiri puta većoj cijeni u odnosu na trenutnu koju je utvrdila Vlada Federacije BiH 30.12.2021. godine za distributivna preduzeća u Federaciji BiH”, saopćeno je iz preduzeća Sarajevogas.

Ističu da, istom Ugovoru, prethodnih godina Sarajevogas nije imao ograničenja u dnevnoj potrošnji, odnosno postojala je mogućnost dnevne renominacije količina gasa, što u ovom trenutku nije moguće.

Trenutno, Energoinvest je ograničio isporuku na 1.200.000 Sm3 prirodnog gasa za Federaciju BiH, odnosno 950.000 Sm3 za dnevne potrebe KJKP Sarajevogasa, po veleprodajnoj cijeni prirodnog gasa koju je utvrdila Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 30.12.2021.godine.

S tim u vezi, važno je naglasiti da je 22.01.2022. godine Sarajevogasu isporučeno 50.000 Sm3 manje u odnosu na naručene dnevne količine, 23.01.2022. manje 44 000 Sm3 a jučer 24.01.2022. godine za čak 130.000 Sm3.

Javnost mora biti upoznata i s činjenicom da je jučer i danas (24 i 25.01.2022.godine) Arcelor Mittalu dozvoljeno da troši dodatne količine gasa dva puta veće od planiranih, a po trenutnoj cijeni koju je utvrdila Vlada Federacije BiH, dok se tržišna cijena nudi samo KJKP Sarajevogasu i KJKP Toplane-Sarajevo”, zaključuje se u saopćenju Sarajevogasa.

Danas je održan i sastanak u Vladi Kantona Sarajevo s kojeg poručeno da neće dozvoliti da građani ovog kantona ostanu bez grijanja.

“Vlada KS neće dozvoliti da građani ostanu bez grijanja”

Vlada Kantona Sarajevo neće dozvoliti da građani ostanu bez grijanja, uprkos političkom pritisku sa federalnog nivoa, osnovna je poruka sastanka članova Vlade KS sa čelnicima “Sarajevogasa” i “Toplana” koji još traje.

U posljednja tri dana za Kanton Sarajevo je isporučeno 215.000 kubika plina manje u odnosu na garantovane količine.

Kako je rečeno na sastanku, manjak je nastao zbog nepredviđenog povlačenja 150.000 kubika plina od strane “Arcerol Mittala”, na ime navodnog remonta.

“Energoinvest” u ovom trenutku traži da građani Kantona Sarajevo plaćaju tržišnu cijenu plina za dodatne količine, a koja je četiri puta viša od ugovorene, dok “Arcelor Mittal” dodatne količine plaća po nižim, ranije ugovorenim cijenama.

Vlada KS neće dozvoliti da taj udar podnesu sami građani.

Trenutno u Sarajevu 70 posto kotlovnica radi na alternativnim gorivima, zbog reduciranih količina plina.

Podjsetimo, iz “Toplana” su rekli da su morali preći na alternativna goriva, međutim naveli su kako nemaju dovoljno mazuta jer su i ranije koristili alterantivu kada je također dolazilo do redukcije plina.

Iz “Energoinvesta” su saopćili da su nudili novu narudžbu, no “Sarajevogas” i “Toplane” nisu odgovorili.

U saopćenju se navodi da je “Energoinvest” i jučer poslijepodne stupio u kontakt sa isporučiocem dodatnih količina gasa i ponovo uputio urgentnu email poruku “Sarajevogasu” sa kopijom ostalim učesnicima u poslovima sa plinom, da se najkasnije do jutros pismeno izjasne i daju potvrdu o narudžbi dodatnih količina gasa.

“Toplane” Sarajevo zagrijavaju oko 53.000 stambenih i poslovnih objekata, a jučer su njihove kotlovnice isključene i prešle na mazut.

Sarajlije su se jutros probudile na minus 15 stepeni, a mnogi građani već su kupili grijalice kako bi imali bilo kakvu alternativu ukoliko ostanu bez grijanja.

Ipak, prema našim informacijama građani su jutros imali grijanje, što je upitno za ostatak dana.