Esed Džananović/ Foto: BIRN BiH

Amir Zukić i ostali: Stranačke urgencije za zapošljavanje u “Elektroprivredi”

U nastavku suđenja za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima tokom 2016. godine, pročitan je iskaz koji je optuženi Esed Džananović dao u istrazi a u kojem je govorio o stranačkim urgencijama s ciljem prijema određenih osoba u radni odnos u JP “Elektroprivreda”.

Kantonalna tužiteljica Ena Bahtijarević-Alagić je kao dodatni dokaz uložila iskaz iz istrage koji je Džananović dao u avgustu 2016. godine.

Džananović, koji je bio izvršni direktor u “Elektroprivredi” i funkcioner Stranke demokratske akcije (SDA), naveo je da je bio na godišnjem kada ga je kontaktirao optuženi Amir Zukić, tadašnji generalni sekretar stranke, javlja BIRN BiH.

Poziv je uslijedio radi zapošljavanja Ismeta Keserovića, člana SDA koji je bio “slabog imovnog stanja”, rekao je Džananović.

Džananović je naveo da je kontaktirao direktora kako bi mu kazao da ima kandidata za poziciju u Travniku.

Po povratku s godišnjeg sreo sam se sa Zukićem. Pita: ‘Je li završeno?’ ‘Jeste’”, rekao je Džananović u istrazi.

On je kazao da negira druge slučajeve zapošljavanja.

Govorio je o kontaktima sa Zukićem, optuženim Asimom Sarajlićem, te Omerom Škaljom, radi zapošljavanja Škaljinog sina Amela.

Prema njegovim riječima, problem je bio da se osoba s područja Zenice zaposli u Tuzli zbog straha da se “izgube glasači”.

Džananović je govorio o zapošljavanju osobe za koju je rečeno da je “puno dao za državu”. Kako je dodao, nije bilo riječi o zapošljavanju za novac, nego “ljudski”.

U iskazu je spomenuo i prijem 50 radnika u Tuzli, kao i neslaganja SDA i Saveza za bolju budućnost (SBB) na lokalnom nivou u vezi s tim.

Džananović je u istrazi kazao da nije dobijao nikakvu nagradu ili novac, nego da je htio pomoći.

Naveo je kako je bio svjestan da moraju da se provedu odluke vrha stranke, odnosno Zukića i Sarajlića.

U suprotnom, kako je dodao, ne bi bio na poziciji na kojoj je bio.

Odbrana Džananovića je kao dokaz duplike uložila dio iskaza koji je optuženi dao u februaru 2017. godine, a u kojem je istakao da ostaje kod ranijeg iskaza osim u dijelu koji se odnosi na provođenje odluka vrha stranke.

Dodao je da je on izabran kroz kadrovsku komisiju i da ga je imenovala Vlada.

Zukiću, Sarajliću i Džananoviću se sudi sa Safetom Bibićem te Senadom i Nedžadom Trakom za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju, zloupotrebu položaja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Odbrana Karavdića uložila je u spis set materijalnih dokaza koji se tiču dežurstava i rada svjedoka Ismeta Alihodžića u “Elektroprivredi”.

Branilac Sanjin Bandović je rekao da Odbrana dokazuje da Alihodžić nije mogao kontaktirati, kao ni sastati se sa Karavdićem u restoranu u određeno vrijeme, kako je naveo u svom svjedočenju.

Odbrana je zatražila pomoć Suda u pribavljanju slične dokumentacije za svjedoka Seada Keserovića.

Nastavak suđenja pred Opštinskim sudom u Sarajevu će biti određen nakon što budu pribavljeni ti dokazi.