Foto: KJKP ViK/ Arhiv

Radovi na vodovodnoj mreži danas u 18 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su planirani u 18 ulica.

To su: Tahmiščina, Kršilovac, Hendek, Zaima Šarca, Fikreta Ploče, Papučina, Evlije Čelebije, Mlini, Bardakčije, Braće Begić, Mehmeda Handžića, Boraca Zlatišta, Trebevićka, Nebočaj, Kobiljača, Viteška, Remze Ahmetovića i Lasičke Megare.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekivana je po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Osim toga, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Muhameda efendije Pandže, Grbavička, Bosanska, Ramiza Salčina i Adija Mulabegovića.

Mašinsko čišćenje slivnika vršit će se u ulici Barska, ručno čišćenje šahtova u ulicama Blažujski drum i Lužansko polje, a ručno čišćenje podužnih rešetki na Trgu ZAVNOBiH-a.

Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Bijambare i Osik, a crpanje šahta u ulici Skenderija.