Foto: Arhiv

Ambasada Rusije: “Priprema se teren za NATO-izaciju BiH”

Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini izdala je saopćenje u kojem se osvrće na produžetak misije EUFOR-a u BiH.

Tvrde da zapadne zemlje u pozadini rade na pripremanju terena za “puzajuću NATO-izaciju BiH”.

U zadnje vrijeme bilježi se, navode iz ove ambasade, porast broja izjava o perspektivama za implementaciju mirovne operacije EU Althea.

Štaviše, ove izjave su očigledno spekulativne. Paralelno se nameće ideja da u slučaju hipotetičkog izostanka produžetka misije nakon predstojećeg u novembru ove godine razmatranja ovog pitanja u Vijeću sigurnosti UN-a, prisustvo NATO kontingenta u Bosni i Hercegovini potrebno je hitno pojačati.

Polazimo od toga da, kako proizlazi iz posljednjeg izvještaja snaga EU Vijeću sigurnosti UN-a, sigurnosna situacija u BiH je i dalje mirna i stabilna. U tom smislu, obrazloženja o potrebi proširenja vojnog osoblja u EUFOR-u, uključujući i na račun vojnika Bundeswehra, su neutemeljena”, stoji na početku saopštenja.

Dodali su kako pogotovo neprihvatljivim smatraju pozivanja na uticaj događaja u Ukrajini na situaciju u BiH.

Rastuća propagandna galama oko Althee nije slučajna. Izgleda da pojedine zapadne države, prije svega SAD i Velika Britanija, pripremaju teren za puzeću ‘NATOizaciju’ BiH.

To se nikako ne radi u interesu jačanja unutrašnje sigurnosti u BiH, koja, kako sami zapadnjaci napominju, nije ugrožena, već radi geopolitičke dominacije, težnje da po svaku cijenu održi svoju hegemoniju.

U tom smislu, ne isključujemo provokacije kojima će se dokazati ‘slabost’ EUFOR-a i potreba njihove zamjene okupatorskim trupama NATO-a”, tvrdi Ruska Federacija.

Iz ruske ambasade su pozvali bosanskohercegovačke zvaničnike da se, kako su rekli, “ne uvuku u vještački nametnutu igru označenim kartama, da bez vanjskog diktata započnu sadržajan dijalog o aktuelnim unutarpolitičkim problemima”.

U zaključku saopštenja stoji kako Rusija dosljedno polazi od svojih obaveza kao garanta Mirovnog sporazuma u BiH.