Foto/ Nakon prijavljenih napada Općina Stari Grad pokrenula akciju uklanjanja i zbrinjavanja pasa lutalica

Kako bi se građanima omogućilo sigurno kretanje bez straha od napada pasa lutalica kojih je u posljednjem periodu primijetno više na ulicama, Općina Stari Grad Sarajevo je, putem Službe civilne zaštite, pokrenula akciju hamanog uklanjanja i zbrinjavanja pasa sa ulica u saradnji sa Veterinarskom stanicom Novi Grad.

U posljednjem periodu primijetan je sve veći broj pasa lutalica na ulicama, posebno u parkovima i na zelenim površinama, te oko napuštenih objekata.

U ponedjeljak, 19.09.2022. godine Općini Stari Grad prijavljen je napad psa lutalice na jednu osobu u naselju Mahmutovac, u ulici Kamenica o čemu je obaviještena nadležna Policijska uprava Stari Grad, te Služba civilne zaštite.

Osoba koja je napadnuta, na sreću je prošla bez većih posljedica.

Prethodnog mjeseca prijavljen je napad čopora od osam pasa u ulici Čadordžina.

Psi su napali majku sa djetetom koji su doživjeli šok i traumu. Također, građani su u više navrata prijavljivali prisustvo čopora pasa u malom parku u blizini Vijećnice.

Postavlja se pitanje zbog čega je došlo do povećanja broja pasa lutalica na ulicama u posljednjem periodu i na koji način se vodi briga o uklonjenim psima sa ulica, kažu iz Općine.

Veliku odgovornost za ovo stanje snose i vlasnici pasa koji ih napuštaju, kao i oni vlasnici koji puštaju svoje pse da povremeno lutaju bez nadzora. Također, na rubnim područjima općine Stari Grad primjećeno je sistemsko ostavljanje većeg broja pasa.

Služba civilne zaštite Općine Stari Grad upoznala je sa ovim problemom Prvu PU Stari Grad, te ih pozvala na veći angažman u sprječavanju ovih nezakonitih aktivnosti“, kazali su iz Općine.

Kako bi se građanima vratila sigurnost i omogućilo sigurno kretanje ulicama, Općina Stari Grad Sarajevo je, putem Službe civilne zaštite, sklopila ugovor o saradnji sa Veterinarskom stanicom Novi Grad d.o.o. Sarajevo koja je od ove sedmice počela akciju humanog uklanjanja i zbrinjavanja pasa lutalica sa ulica u Starom Gradu.

Uposlenici veterinarske stanice imaju zadatak da evidentiraju lokacije sa psima lutalicama, izvrše hvatanje pasa i transport do stanice. Potom se izvršava trokratni pregled na bjesnoću. Psi će biti smješteni u posebna prihvatilišta do njihovog udomljavanja“, zaključili su iz Općine Stari Grad.