Foto: Visoko.co.ba

Optužen donedavni direktor “Pokopa”, godinama s lažnom diplomom radio i primao platu skoro 3.000 KM

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo protiv donedavnog izvršnog direktora za pogrebne i tehničke poslove KJKP “Pokop” Asmira Hodžića, zbog krivičnog djela krivotvorenje javne isprave (diplome).

Naime, Hodžić Asmir se tereti da je pod tačkom 1. optužnice neutvrđenog dana 2016. godine, u ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 38 u općini Stari Grad, u cilju imenovanja na poziciju vršioca dužnosti izvršnog direktora u KJKP “Pokop“ d.o.o. Sarajevo, svjestan da kao pravu, upotrebljava lažnu javnu ispravu što je i htio, pravnoj službi tog javnog preduzeća predao ovjerenu fotokopiju lažne diplome o stečenom visokoškolskom stručnom obrazovanju.

Riječ je o diploma Fakulteta za poljoprivredu i biosistemske nauke, Univerzitet u Mariboru, Slovenija – zanimanje diplomirani inžinjer poljoprivrede, broj: 000612 od 15.08.2003. godine.

Kako se ističe on ju je prethodno nabavio na njemu poznat način, iako je znao da navedeni fakultet nikada nije završio, na osnovu koje je odlukom Nadzornog odbora KJKP “Pokop“ d.o.o. Sarajevo, broj: 02-34-1529-3/16 od 10.08.2016. godine imenovan za vršioca dužnosti izvršnog direktora tog preduzeća, piše Fokus.

Nakon toga je, ističu iz Tužilaštva KS, zaključio ugovor o radu na određeno vrijeme, broj: 1572 od 11.08.2016. godine, dok je pod tačkom 2. optužnice dana 16.08.2017. godine putem protokola KJKP “Pokop“ d.o.o. Sarajevo, u cilju imenovanja na poziciju izvršnog direktora za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove u KJKP “Pokop“ d.o.o Sarajevo, svjestan da kao pravu, upotrebljava lažnu javnu ispravu predao ovjerenu fotokopiju lažne diplome o stečenom visokoškolskom stručnom obrazovanju Fakulteta za poljoprivredu i biosistemske nauke, Univerzitet u Mariboru, iako je znao da navedeni fakultet nikada nije završio te je nakon provedene konkursne procedure, odlukom Nadzornog odbora KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo broj: 02-34-2274-3/17 od 27.09.2017. godine, imenovan na navedenu poziciju.

Nakon toga je sa KJKP “Pokop“ d.o.o. Sarajevo zaključio ugovor o radu broj: 34-2589/17 od 03.10.2017. godine.

Postupajući tužilac predložio je sudu saslušanje svjedoka i izvođenje više od 30 materijalnih dokaza.

Inače, ovo krivično djelo zadokumentovao je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Prema podacima iz registra imenovanih lica, Hodžić je kao izvršni direktor primao mjesečnu plaću od 2.856 KM.

Ovo je još jedna u nizu lažnih diploma visokih funkcionera u KS, koje su, nakon što ih je kao takve prethodno zadokumentovao Ured za borbu protiv korupcije, završile s optužnicom ili presudom.