Utvrđeni rezultati Općih izbora osim za nivo predsjednika i potpredsjednika RS-a

Centralna izborna komisija BiH na večerašnjoj sjednici je jednoglasno usvojila Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora održanih u BiH 2022. godine.

Ovom Odlukom se utvrđuju rezultati za Predsjedništvo BiH, Parlament BiH, Parlament FBiH, NSRS i skupštine RS-a.

Rezultati za predsjednika i potpredsjednike RS-a će biti utvrđeni dopunskom odlukom CIK-a BiH nakon utvrđivanja rezultata.

Protiv ove odluke se mogu podnijeti zahtjevi za ponovno brojanje glasova i prigovori na rezultate izbora te žalba na Apelacionom sudu BiH.

Predsjednik CIK-a Suad Arnautović je rekao da će u ovakvom izbornom sistemu uvijek biti potrebno ovoliko vremena za utvrđivanja rezultata izbora, a jedan od razloga koji je naveo je da članove biračkih odbora biraju političke stranke, zbog čega postoje brojne nepravilnosti, ali naveo je i da općinske i gradske izborne komisije nisu poštovale predviđene rokove, zbog čega CIK sedam dana nije imao šta da radi.