Foto: Antikorupcija

HIFA uputila demantij o kompleksu na Dobrinji: “Okolinska dozvola nije poništena”

Kompanija HIFA objavila je demantij povodom pisanja medija o preispitivanju izdavanja okolinske dozvole za izgradnju HIFA Oil kompleksa u naselju Dobrinja u Sarajevu.

Njihov demantij prenosimo u cjelosti:

“Obzirom da se od momenta početka pa do samog završetka radova na kompleksu HIFA-OIL Dobrinja, vrši kontinuirani pritisak i prozivanje od strane neformalne grupe građana ‘Spas u zadnji čas – spasimo Dobrinju’ prema kompaniji HIFA-OIL d.o.o. Tešanj o navodnoj nelegalnosti gradnje, na što je odgovor dostavljen i dostupan javnosti kroz sve inspekcijske nadzore, te da je to još jednom učinjeno dana 09.11.2022.godine, a što su prenijeli određeni mediji, ovim putem upućujemo jasan DEMANT i zahtijevamo objektivnost izvještavanja od strane medija, koji su informaciju prenijeli u parcijalnom ili djelimičnom obliku, preuzimajući informaciju i plasirajući istu da je ‘Poništena dozvola za gradnju opasnog kompleksa u vodozaštitnoj zoni na Dobrinji’.

Naime, HIFA-OIL kao kompanija do dana objave demanta nije dobila niti jedan dokument kojim se poništava okolinska dozvola, te u tom kontekstu je nejasna namjera i objava o poništenju iste, kao i stavljanje naslova ili teksta u kontekstu svršenog čina odnosno navodnog poništenja dozvole.

Ovim putem obaviještavamo javnost, da pojedinci iz i gore navedene neformalne grupe građana ovim činom objave OBMANJUJU javnost te isti zluopotrebljavaju pojedine medije zbog određenih ličnih ili grupnih interesa.

Jasno upućujemo NA IZJAVU pomoćnika ministra za zaštitu okoliša u KS g. Adnana Medića (09.11.2022.-TVSA) , da se ne radi o Rješenju o poništenju okolinske dozvole nego o Poništenju rješenja po žalbi, koja je neblagovremeno uložena i da nema dodatnih materijalnih dokaza koji bi upućivali na postojanje razloga za poništavanje okolinske dozvole.

Pozivamo sve medije koji su prenijeli informaciju o Poništenju okolinske dozvole za navedeni kompleks da objave ovaj demant i informišu javnost o tačnosti podataka. HIFA-OIL kao ozbiljna kompanija i menadžment je donijela odluku da će u okviru svojih pravnih okvira ozbiljno razmotriti pokretanje tužbenih postupaka i iskoristiti svoje zakonsko pravo za djela koja čine obmanu, klevetu, zloupotrebu javnog i medijskog prostora a sve u cilju zaštite integriteta i digniteta kompanije koja doprinosi razvoju BIH.

Ujedno se zahvaljujemo većini medija koji objektivno i bez pristrasnosti objavljuju ili prate ovu temu i svoj doprinos daju neovisnnom i objektivnom novinarstvu.”