Foto: N. M./ Sarajevska sehara

Komercijalne vakcine protiv gripa “nestale” za mjesec dana, koronavirus zaboravljen

Za mjesec dana potrošeno je skoro svih 3.500 komercijalnih vakcina protiv gripa u Republici Srpskoj.

Potvrdili su ovo u Instutu za javno zdravstvo RS, gdje su građani mogli primiti ove vakcine po cijeni od 28 maraka.

Starije kategorije građana, kao i svake godine, najčešće se vakcinišu protiv gripa“, precizirali su iz Instituta.

Što se tiče besplatnih vakcina protiv gripa za ugrožene kategorije građana, za ovu sezonu nabavljeno je 20.000 doza i sve te količine su distribuisane domovima zdravlja.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju pacijenti na hemodijalizi i oni kod kojih je izvršena transplantacija bubrega, oboljeli od šećerne bolesti, pacijenti sa ugrađenim stentom, bajpasom, pejsmejkerom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija.

Slijede pacijenti oboljeli od AIDS, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, svi zaposleni na infektivnim klinikama i jedinicama intenzivne medicine, osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze, osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti, osobe s posebnim potrebama sa boravkom u kolektivnom smještaju.

Kako je ranije rečeno, pоrаst brоја оbоljеlih od sezonske gripe mоžеmо оčеkivаti krајеm dеcеmbrа i pоčеtkоm јаnuаrа, kаdа influеncа pоčinjе dа cirkulišе nа nаšеm pоdnеblju.

Što se tiče imunizacije protiv kovida, u Institutu kažu da u ovom trenutku vlada jako mala zainteresovanost za vakcinaciju.

Dvije doze do sada je primilo 316.400 građana, a treću dozu 85.300 građana.