Ministarstvo zdravstva KS osiguralo 7.761 besplatnu dozu vakcina protiv gripe

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo osiguralo 7.761 besplatnu dozu vakcina protiv gripe za sezonu 2022/2023. Vakcine su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinje u ponedjeljak, 7. novembra 2022. godine u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine (Stari Grad – 550 doza, Centar –1.450 doza, Novo Sarajevo – 1.350 doza, Novi Grad – 1.500 doza, Ilidža – 1.661 doza, Hadžići – 550 doza, Vogošća – 300 doza, Ilijaš – 300 doza i Trnovo – 100 doza).

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, u koju spadaju penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica s posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, trudnice, imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca), zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija.

Na internetskoj stranici JU Dom zdravlja KS mogu se pronaći informacije tačnim lokalitetima gdje će se obavljati vakcinacija.