Penzioneri sa najnižim penzijama u Kantonu Sarajevu od Vlade dobijaju po 100 KM

Federalni zavod PIO/MIO penzije za mjesec oktobar isplatit će putem jedinstvenog računa trezora FBiH u subotu, 5. novembra 2022. godine.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je u oktobru 355.492, iznosi 545,25 KM, dok je prosječna penzija svih penzionera 473,30 KM.

Najniža penzija iznosi 424,43 KM, zajamčena 531,86 dok je najviša penzija 2.174,48 KM.

Penziju za oktobar primit će ukupno 432.709 penzionera.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za oktobar iznose oko 215 miliona KM.

Korisnici minimalne penzije kojima su prebivalište i isplatna adresa na području Kantona Sarajevo, a koji nisu u radnom odnosu, pored redovnog iznosa penzije za oktobar, primit će i jednokratnu pomoć Vlade Kantona Sarajevo u iznosu od 100 KM.