Foto: Pixabay

Oglasio se Zavod o spornoj flaširanoj vodi: “Nismo ovlašteni da objavimo imena proizvođača”

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH oglasio se nakon brojnih medijskih upita i navoda o pronađenim fekalnim bakterijama u flaširanoj vodi.

Odmah na početku ističu da provode ciljane preventivne monitoringe, čija je zadaća ustvrditi da li su proizvodi dostupni u prodaji u Federaciji BiH registrirani, da li sastav odgovara deklaraciji na proizvodu i da li su mikrobiološki ispravni.

Zato je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH proveo Monitoring prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda za piće, uzorkovanih na području Federacije BiH.

Analizirana je mikrobiološka ispravnost kao i da li sastav odgovara deklaraciji na proizvodu, te su obuhvaćene i vode koje ranije nisu bile na Popisu priznatih izvorskih mineralnih i stolnih voda koje se stavljaju na tržište u BiH, što je preduvjet za priznavanje voda u skladu s Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama“, navode iz Zavoda.

Zavod je, dodaju, o rezultatima monitoringa 70 uzoraka različitih domaćih i uvoznih proizvođača voda obavijestio Federalnu upravu za inspekcijske poslove 18.10.2022. godine, kako bi se proveo pojačan nadzor u maloprodaji, proizvodnim pogonima i punionicama.

O svemu tome Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je, uz prisustvo glavnog federalnog zdravstvenog inspektora, javnost obavijestio na konferenciji za novinare održanoj 17.11.2022. godine predstavljajući rezultate monitoringa, s ciljem transparentnog informiranja javnosti o rezultatima svog rada.

Budući da ovo nije bila ‘službena kontrola’ po zahtjevu nadležnih uprava za inspekcijske poslove, nismo ovlašteni da objavimo imena proizvođača voda, jer naše ingerencije završavaju dostavom rezultata monitoringa nadležnoj upravi za inspekcijske poslove“, dodaju iz Zavoda.

Ono što možemo potvrditi je da pronađena onečišćenja nisu u količini koja bi bila štetna po ljudsko zdravlje, što je na konferenciji za novinare jasno naglašeno.

Sa žaljenjem konstatiramo da su aktivnosti Zavoda na monitoringu, čiji je jedini cilj bio pojačati institucionalni nadzor i spriječiti potencijalne neregularnosti u budućnosti, u javnosti izazvale zabrinutost, što nam nije bila namjera“, naveli su.

Zahvalili su Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove na suradnji i poduzetim mjerama, a građanstvu Federacije BiH poručili da može imati puno povjerenje u zakonitost rada, profesonalnost i stručnost odgovornih službi Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, čiji su uposlenici u potpunosti posvećeni zaštiti javnog zdravlja i koji će, bez obzira na poteškoće na koje nailaze, nastaviti sa preventivnim ciljanim monitorinzima koji su planirani u 2023. godini:

1. Određivanje sadržaja toksičnih spojeva – ftalata u dječjim igračkama iz uvoza, u suradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove (monitoring započet u 11/2022);

2. Određivanje sadržaja joda u soli za ljudsku prehranu iz uvoza i domaće proizvodnje, u suradnji s Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove;

3. Određivanje sadržaja toksičnih spojeva – mikotoksina u jezgrastom orašastom voću iz uvoza i domaće proizvodnje, u suradnji s Federalnom upravom i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove;

4. Određivanje sadržaja toksičnih spojeva – trihalometana, kao nusprodukta kloriranja vode iz sustava javnog vodosnabdijevanja vodom za piće, u suradnji s javnim komunalnim poduzećima za vodosnabdijevanje na području Federacije BiH i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove.

O svim aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH koje se budu provodile u budućnosti, nadležne institucije i javnost će biti pravovremeno informirani“, navode iz Zavoda.