Foto: N. M./ Sarajevska sehara

Stanovnici Čengić Vile održali pripremni sastanak pred javnu raspravu, ne žele nove “Tibre” u svom naselju

Gradnja više jedinica kolektivnog stanovanja planirana je u sarajevskom naselju Čengić Vila. 

Ne čudi nezadovoljstvo stanovnika ovog naselja koji će ostati uskraćeni za zelene površine, i ne samo, već će i postojeća infrastruktura biti prenatrpana, poput cestovne infrastrukture, osnovne škole, vrtića i zdravstcenih ustanova…

Zakazana je i javna rasprava o regulacionom planu kojim je predložena izgradnja, a sinoć je održan i pripremni sastanak stanovnika ovog naselja.

Podsjetimo, riječ je o regulacionom planu “Hepok Čengić Vila III” kojim se dominantno tretira prostor u ulici Gradačačka. Na spomenutom prostoru, koji je pripada općini Novi Grad Sarajevo, planirana je izgradnja zgrada sa sedam, osam i devet spratova. U ovim zgradama bili bi i poslovni prostori.

Jedan od govornika na sinoćnjem skupu bio je i gradski i općinski vijećnik u Općini Novi Grad, Toni Vukadin, koji je za Sarajevsku seharu pojasnio problematiku gradnje ovakvog naselja.

Stanovnici su nezadovoljni najviše zbog toga što je planirano da se napravi veliki broj zgrada, a samo naselje prema njihovom mišljenju nema saobraćajnih, niti drugih kapaciteta, za priliv novih nekoliko hiljada stanovnika.

I u tom djelu ih potpuno podržavam. Kada donosimo nove regulacione planove moramo više misliti o zelenim površinama, parkovima i slično, a manje o zgradama“, kazao je Vukadin za Sarajevsku seharu.

Foto: Arhiv
Foto: Arhiv

Dodaje da se više računa mora voditi o uvjetima života građana, a ne samo o stanogradnji.

Mora se više voditi računa o interesima građana i poboljšanju njihovih uvjeta za život a ne samo o stanoizgradnji“, kazao je Vukadin.

Vukadin je govorio i o tome kakve su šanse da se gradnja zaustavi, obzirom da smo od građana mogli do sada čuti da se sve to radi po ubrzanoj proceduri i da je zapravo sve to već završena priča.

Naravno da postoji i da nije završena priča. Ja ću lično zasigurno biti na strani građana. Do samog razmatranja postoje mogućnosti za izmjenu ali i da ovakav plan dođe na sjednicu Gradskog vijeća to ne znači da će dobiti podršku.

Trenutna većina u Gradskom vijeću itekako vodi računa o tome šta građani misle tako da i dalje ništa nije gotovo“, kazao je Vukadin.

Pitanje je i kome se grade toliki stanovi. Opće je poznato da mladi u Sarajevu teško da mogu život ostvariti i riješiti stambeno pitanje, pa je većina njih primorana da ide “pod kiriju”.

Preskupe cijene kvadratnog metra, male plate, banke koje teško odobravaju kredite, praktično primoravaju mlade koji tek treba da se ostvare da plaćaju kiriju čak i više nego što bi plaćali stambeni kredit.

Lokalne i državne vlasti ništa ne čine po tome pitanju, dok u isto vrijeme raste i cijena i potražnja za stanovima, ali zna se ko ih kupuje.

Upitali smo Vukadina, ako je već planirana gradnja tako velikog broja stambenih jedinica, da li je Općina dužna imati plan kako da ti stanovi završe u vlasništvu mladih osoba u Sarajevu.

“Da, apsolutno. Vlada KS pomaže mladima pri kupovini stanova, ali to nije dovoljno. Već na prvoj narednoj sjednici ću tražiti da mladi pri kupovini stanova budu oslobođeni poreza“, kratak je Vukadin.

Šta kaže regulacioni plan?

Realizacija ovog prostornog plana značit će i rušenje postojećih garaža, ali će problem u realizaciji biti klizište.

U dokumentima kojima se tretira planirana izgradnja više puta je istaknut ovaj problem.

Klizište u Gradačačkoj ulici predstavlja veoma kompleksan zadatak za sanaciju. Ovo klizište je velikog rasprostranjenja, s promjenjivom morfologijom i sastavom inžinjersko-geološkog profila. Dodatni problem predstavlja postojanje individualnih stambenih građevina u ulici Safeta Hadžića, neposredno uz klizni odsjek“, obrazloženo je te naglašeno da na ovom području postoje i podzemne vode na dubini od 2,8 do 8,2 metara.

Ocijenjeno je da će se klizište moći sanirati izgradnjom višeetažne nadzemne garaže i građevina kolektivnog stanovanja. Ukazano je će od strukture zemljišta ovisiti kakva će ta garaža biti.

Broj parking mjesta u planiranoj garati zavisit će od arhitektonskog rješenja koje će biti uslovljeno geomehaničkim karakteristikama terena“, naglašeno je.

Dio stanovnika tvrdi da će izgradnjom spomenutih zgrada biti uskraćeni za zelene površine te su pokrenuli peticiju kojom se protive realizaciji predloženog regulacionog plana.

Smatraju da je ovo nastavak neprimjerene izgradnje u glavnom gradu kojom se narušava kvalitet života.

Međutim, regulacionim planom se obavezuje na “zadržavanje postojećih zelenih površina” te da se predvidi “30 posto zelene površine od ukupne građevinske parcele”.

No, i po pitanju koncipiranja zelenih površina kao problem je istaknuto klizište.

Još jedan od problema koji ističu građani jeste da izvođač radova, navodno, apsolutno neće odgovarati za nastalu štetu na već postojećim stambenim jedinicama.

Regulacioni plan i urbanističko rješenje su od 17. januara do 6. februara ove godine dostupni na uvid od 8:30 sati do 15 sati u Mjesnoj zajednici Čengić Vila, Mjesnoj zajednici Staro Hrasno, Mjesnoj zajednici Aneks i Općini Novi Grad. Javna rasprava je zakazana za 6. februar u 17 sati u Općini Novi Grad.