Aljoša Čampara o poništavanju zvanja Sebiji Izetbegović: “Akademska zajednica pogledala strahu u oči”

Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine naveo je da nije iznenađen odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu da Sebiji Izetbegović, direktorici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) poništi zvanje magistra nauka navodeći da se već odavno znalo da s njenom diplomom nešto nije uredu.

Zatim je Čampara istakao da mu je drago što je akademska zajednica napokon stavila tačku na tu priču koja je, kako je kazao, opterećavala Medicinski fakultet u Sarajevu, UNSA i cjelokupni obrazovni sistem u BiH.

Na ključnim pozicijama u BiH ne mogu i neće biti osobe s falsifikovanim fakultetskim diplomama. Mi imamo dovoljno obrazovanih ljudi koji, za razliku od Sebije Izetbegovića i Osmana Mehmedagića, imaju legalne diplome, stručnost i ostale potrebne kvalifikacije da obavljaju važne funkcije u institucijama sistema.

Žena koja javno kaže kako neće liječiti malodobno dijete i koja prijeti masovnim grobnicama ne može biti direktorica najvećeg kliničkog centra u Bosni i Hercegovini. Takve nehumane izjave dovoljno govore o profilu i kvalifikacijama tog ljekara”, napisao je Čampara na Facebooku.

Zatim je naglasio da su polupismeni kadrovi s lažnim fakultetskim diplomama, a koji su, dodaje, bili jezgro i uzdanica SDA, uništili tu stranku.

Svi smo ohrabreni time što je intelektualna elita, predstavnici Senata UNSA, počela djelovati i baviti se svojim poslom jer univerzitetski profesori koji rade s lažnim zvanjima ne služe na čast akademskoj zajednici.

Zadnje tri godine otvoreno i transparentno govorim o strahu koji je SDA nametnula ljudima, a posebno intelektualnoj eliti u Bosni i Hercegovini, zbog čega mi je posebno zadovoljstvo vidjeti da je došao dan kada se strahu pogledalo u oči. Sloboda je najveća blagodat, a samo obrazovani i slobodni ljudi mogu voditi ovu državu naprijed”, zaključio je Čampara.

Podsjetimo, Sebiji Izetbegović poništeno je jučer akademsko zvanje magistrice medicinskih nauka. Senat Univerziteta u Sarajevo jučer je održao vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana diploma generalne direktorice KCUS-a i profesorice Medicinskog fakulteta u Sarajevu Sebije Izetbegović. ,

Senat Univerziteta je ovu odluku donio nakon što je formirana komisija koja je utvrdila sve činjenice, a koja je formirana nakon što prethodna komisija Medicinskog fakulteta nije završila svoj posao.

Izetbegović je nakon te sjednice poručila da će svoj indeks predati Tužilaštvu ponavljajući da su u njemu evidentirani svi položeni predmeti, ocjene i datumi polaganja kao i potpisi profesora za svaki položeni ispit.

Dr. Kemal Dizdarević: “Sada treba provjeriti Sebijinu specijalizaciju, specijalisti liječe žive ljude”

Ugledni neurohirurg dr Kemal Dizdarević oglasio se na Facebooku povodom odluke Senata UNSA-e da Sebiji Izetbegović poništi magisterij.

Kazao je da je na redu da se Sebiji Izetbegović provjeri specijalizacija.

Maj 2021. Sada treba provjeriti specijalizaciju! Ne Rješenje o specijalizaciji već dokaz da je provela potrebno vrijeme na specijalizantskom stažu i da je ispunila sve uslove za izlazak na specijalistički ispit.

Specijalista, kod nas u BiH, ima direktnu odgovornost za liječenje živih ljudi. Živih, rekoh, ljudi“, naveo je Dizdarević.

Dodaje i da je to uslov za asistenta na fakultetu, ali i da specijalisti liječe žive ljude.

Dodatno, specijalizacija je i uslov za asistenta na fakultetu. Magisterij višeg asistenta, doktorat i publicirani radovi za docenta, knjiga i publicirani radovi za profesora.

Asistent, docent, profesor pričaju priče i ponešto teoretski uče i praktično pokazuju studentima. Specijalista liječi žive ljude“, napisao je Dizdarević.

Škrijelj: “Nema dokaza da je Izetbegović završila magisterij, slijede provjere na svim fakultetima UNSA”

Na jučerašnjoj sjednici Senata UNSA sa 30 glasova za usvojen je prijedlog Komisije za analizu prikupljene dokumentacije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu UNSA koju je imenovao Senat Univerziteta u Sarajevu da su se stekli uvjeti da se poništi diploma postdiplomskog studija Sebije Izetbegović u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju KS.

Rektor UNSA Rifat Škrijelj kazao je nakon sjednice Senata da su danas usvojili prijedlog komisije te da u stavu dva odluke se navodi da se zadužuje rektor da donese rješenje kojim se poništava upis u matičnu knjigu magistranata broj I od 1964-1998. i to upis pod rednim brojem 437 na ime Sebija Izetbegović koja je dana 19.03.1998. odbranila magistarski rad iz razloga što imenovana nije ispunila sve obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu prema postupku koji je utvrđen propisima koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra.

Također zadužuje se stručna služba da u Službenim novinama oglasi ništavnim predmetni upis.

Zadužuje se Medicinski fakultet i druge organizacione jedinice da pristupe reviziji matičnih dosijea i ažuriranju i provjeri podataka od dana donošenja odluka. Ostavili smo rok do kraja ljetnjeg semestra“, kazao je Škrijelj.

Protiv današnje odluke koja je stupila na snagu ne može se izjaviti žalba ali se pred nadležnim sudom može pokrenuti postupak.

Na sjednici Senata UNSA je provedena iscrpna rasprava, bilo je diskutanata koji su imali suprotan stav od ovoga. Od 48 članova Senata bilo je prisutnih 41, 30 je glaslao za odluku“, kazao je Škrijelj.

Na pitanje kako komentariše najavu krivične prijave kako je danas to najavila Sebija Izetbegović, Škrijelje je kazao da bi umjesto prijetnji radije volio vidjeti da je pokazala diplomu magistra.

Kada je riječ o reperkusijama i posljedicama odluke o poništenju diplome magistarskog studija, rektor je kazao da na Fakultetu može imati posljedice da izgubi posao profesorice.

Na poziciju direktorice KCUS-a ne znam, a što se tiče UNSA ovo može dovesti u pitanje poziciju profesorice na Medicinskom fakultetu“, kazao je Škrijelj.

Na pitanje da li je mogla biti donesena ovakva odluka jer nije završen Statut UNSA rektor je kazao:

Kad je tek bio donesen Zakon 2022. tačno je da sam izjavio da nećemo paralelno raditi s Tužilaštvom postupke, te da nemamo utvrđenu metodologiju. Ali sam isto tako izjavio da ću se sastati sa timom pravnika i vidjeti šta je dalje raditi.

Konsultujući pravnike upozoren sam da je član Zakona 77. ZVO izričit i da decidno kaže da je visokoškolska ustanova obavezna poništiti, i da u tom članu nije ostavljena obaveza da se o preciznije uređuje Statutom. Ako čekamo novi Statut može se steći mišljenje da smo donijeli Statut zbog tog slučaja. Senat i UNSA nisu nadležni za utvrđivanje krivične odgovornosti.

Kompletna analiza će biti proslijeđena našem osnivaču Skupštini KS i Kantonu. Ovo je jedno teško i osjetljivo ptianje za UNSA, ali upravo ono obavezuje da jačamo svoj integritet.

On je kazao da od 2016. do 2022. u provjeri je bilo preko 22.000 diploma i ovo je bilo jedino postdiplomsko obrazovanje gdje nismo mogli utvrditi da postoje validni dokazi da su ispiti uredno položeni i priznati i oni iz Zagreba i Sarajeva.

Ovo može dovesti u pitanje status redovne profesorice i sva ostala zvanja.

Sporno je što diploma magistra nije dostavljena UNSA i ne postoji. Danas je izjavila zastupnica Medicinskog fakulteta, da profesorica Izetbegović nije nikada podigla diplomu. Diploma je sporna jer ne postoji.

Da biste se prijavili na konkurs morate priložiti diplomu, ne postoji uvjerenje o položenim ispitima, mi smo dobili sa Sveučilišta u Zagrebu zvaničan akt da ne mogu potvrditi vjerodostojnost tog indeksa i dokumenciju koja to prati.

Od 1992. sve isprave i diplome stečene u inostranstvu podliježu ekvivalenciji, mi svake sedmice potpišemo nekoliko takvih rješenja da priznajemo ispravu stečenu izvan BiH.

Umjesto da se pokažu ti dokumenti, pribjegava se prijetnjama i odmazdi. Ja sam rektor i spreman sam odgovarati ako sam napravio neke greške“, naveo je Škrijelj.

Kazao je da je imenovana komisja od 9 članova da ne bi bilo izjednačeno.

Zadnje zvanje je dobila 2014. godine i tada su stručne službe propustile da pogledaju dokumentaciju, ali ona se čuva na fakultetu. Nemati diplomu magistra, a napredovati, biti mentor, nije to jednostavno. Nije to pošlo za rukom svakome“, dodaje.

On je kazao da studenti ne mogu biti odgovorni ako su njihovi profesori bili neregularni.

Profesorica je kao ljekar, godinama je radila taj posao, možda je radila i kvalitetno. Ovdje nije taj slučaj. Ovdje je u pitanju akademsko napredovanje“, pojasnio je.

Na pitanje da li će Medicinski fakutet imati otpor prema odluci Senata Škrijelj je kazao da ne zna da li će biti otpora, ali sudeći po prijetnjama upućenih meni, mislim da će biti otpora.

Obavještavam javnost da je u slučaju krivične prijave protiv rektora, Tužilaštvo već postupa. Već su dobile dvije tri organizacione jedinice da izvrše provjeru navoda. Ja sam legalista, tužilaštvo je institucija države i oni moraju da postupaju. I ja se ne ljutim što su stavili sve u pogone da provjere Rifata Škrijelja“, zaključio je.