Foto: A. K./ Sarajevska sehara (Ilustracija)

MUP KS: “KDZ pregled nakon dojava bombi u školama završen u 1 sat iza ponoći, pregledano 65 objekata”

Više škola na području Kantona Sarajevo u utorak je putem maila zaprimilo poruku o postavljenoj bombi.

Niti u jednoj od škola u Kantonu Sarajevo koje su jučer na mail adrese dobile prijeteće poruke o postavljenim opasnim napravama u njihovom prostoru, nije pronađeno ništa od eksplozivnih ni drugih sredstava što bi eventualno mogla ugroziti sigurnost.

“KDZ pregled je završen noćas u 1 sat, a proveden je u 65 objekata – 62 škole i tri fakultetske ustanove”, kazala je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS za medije.

Pregled, dakle, nije obavljen samo u školama što su dobile prijeteće dojave već i u drugim.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS o navodno postavljenoj “improviziranoj eksplozivnoj napravi” u školama

Podsjetimo u jutarnjim satima jučer određeni broj osnovnih škola je putem e-mail adresa zaprimilo dojavu o navodno postavljenoj “improviziranoj eksplozivnoj napravi” u prostorijama škola.

Odmah po saznanju škole su poduzele mjere kako bi učenici i prosvjetni radnici sigurno napustili prostor u i oko škola.

U školama su se nalazili direktori/ direktorice, kao i predstavnici Uprave policije Kantona Sarajevo.

Predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i predstavnici Uprave policije KS su obišli određeni broj škola, obavili razgovor sa direktorima/ direktoricama koji čekaju vršenje kontradiverzionog pregleda, radi pružanja podrške i smjernica u cilju zaštite učenika i prosvjetnih radnika.

Iz Ministarstva obrazovanja koriste priliku zahvaliti se direktorima i direktoricama škola i svim uposlenicima koji su na siguran način izvršili evakuaciju učenika i prosvjetnih radnika u vrlo kratkom roku.

Također, učenicima i prosvjetnim radnicima koji po rasporedu nastavu realiziraju u drugoj smjeni je dostavljena informacija o realizaciji i modelu nastave.

Želimo istaći da će stručne službe škola u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje putem Mobilnog stručnog tima za krizne intervencije i pružanje savjetodavne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u prevenciji nasilja/neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštiti učenika u kriznim situacijama osigurati stručnu podršku učenicima, nastavnicima i upravi škola, kako bi se pružila psihološka podrška u suočavanju sa stresnom situacijom.

Dakle, cilj pružanja psihološke podrške nakon kriznog događaja je pomoći učenicima i prosvjetnim radnicima da se smanji intenzitet stresnog događaja, pomogne pri izboru strategija suočavanja, te lakše i brže nastavi vršenje redovnih, svakodnevnih školskih aktivnosti u školskim zajednicama, nakon iznenadnog, stresnog događaja“, poručili su jučer iz resornog ministarstva.