Foto: NAP (Arhiv)

Predstavnički dom usvojio budžet za 2023. godinu

Državni zastupnici su na današnjoj hitnoj sjednici usvojili Prijedlog zakona o dopuni Zakona platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovini na prijedlog Predsjedništva BiH radi ograničavanja povećanja plata izabranim zvaničnicima.

Tokom gotovo petočasovne rasprave usvojen je i budžet institucija BiH za 2023. godinu u iznosu većem od 1,3 milijarde KM.

Zakon je usvojen jednoglasno, odnosno svih 39 zastupnika glasalo je ZA.

U navedenom prijedlogu se traži da se u Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine dodaje novi član 7c, u kojem stoji da izuzetno od člana 7 ovog zakona plaće i naknade imenovanim i izabranim osobama u institucijama BiH koje imaju koeficijent iznad 8,0 obračunavat će se uz primjenu osnovice od 535 KM.

Ovim izmjenama plaće imenovanih i izabranih osoba u institucijama BiH ostale bi na postojećem nivou, bez obzira na povećanje visine osnovice na 600 KM zaposlenima u institucijama BiH, koje je Vijeće ministara BiH donijelo u cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih uslijed općeg trenda rasta cijena.

Također, danas je usvojen i Budžet institucija za 2023. godinu.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2023. godinu iznose 1.315.400.000 KM, što je povećanje za 241,8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu.

Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu utvrdilo je Predsjedništvo BiH na vanrednoj sjednici 20. marta, a dan kasnije Prijedlog je upućen u parlamentarnu proceduru na usvajanje po hitnom postupku.