Foto: Pixabay

Stomatološki fakultet u Sarajevu: “Besplatno ugrađeno 1.128 implantata u vrijednosti 1,2 miliona KM”

Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom želi upoznati javnost sa činjenicom da je u periodu od 2019. godine do danas na Fakultetu, a u okviru održanih necikličnih studijskih programa pod nazivom “Dental implants from basic to advanced”, pacijentima besplatno ugrađeno ukupno 1.128 implantata minimalne tržišne vrijednosti 1.280.000,00 KM.

Implantati su predmet donacije kompanije “Ritter Implants”, “Zimmer” i “Bredent”.

Samo je na posljednjem održanom necikličnom studiju u periodu od 02.- 04.06.2023. godine besplatno je ugrađeno 290 implantata za ukupno 72 pacijenta.

Na ovaj način Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom daje doprinos najosjetljivijim kategorijama stanovništva pružajući im besplatne stomatološke usluge najvišeg nivoa i vodeći računa o njihovom zdravlju.

Zahvaljujem kolegama iz SAD i donatorima čijim angažmanom smo bili u stanju realizirati studijski program. Nastaviti ćemo dalje unaprjeđivati saradnju u cilju dobrobiti stanovništva BiH, ali i struke.

Posebno želim istaknuti ulogu Osmana Mehmedagića koji je kao direktor OSA BiH na svaki mogući način pokušao zaustaviti ovaj projekt pa i pisanjem dopisa ambasadi SAD u Sarajevu koje imamo u posjedu“, poručio je dekan fakulteta Muhamed Ajanović.

Ovim putem pozivamo građane koji imaju potrebu za ugradnjom implantata da se jave na Fakultet radi evidencije za naredni neciklični studij, navodi se u saopćenju.