Adnan Delić objavio najnovije informacije o javnom pozivu za dodjelu sredstava EU

Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, prezentovao je najnovije informacije o javnom pozivu za dodjelu sredstava EU pomoći za energetski siromašna stanovništva FBiH.

Javni poziv je objavljen 23.10.2023, a zatvoren 10.11.2023. Ukupan broj prijava je 216.360 domaćinstava.

Kako je pojasnio ministar Delić, najveći broj aplikacija koje ispunjavaju uvjete je u kategoriji penzionera, 115.945 prijava, zatim u kategoriji domaćinstava onih koji primaju dječiji dodatak 29.945, potom domaćinstva koja primaju stalnu novčanu pomoć, njih je 5.558, dok je u kategoriji domaćinstava koja čine samohrani roditelji 1.040 prijava.

Gledajući po kantonima, najveći broj domaćinstava koji su ostvarili pravo na ovu pomoć su iz Tuzlanskog kantona, zatim ZDK, te KS i SBK.

Sve pojedinačne informacije građani će moći vidjeti detaljno na web stranici ministarstva.

Prema trenutnim podacima, pravo na novčanu pomoć su ostvarili 152.488 domaćinstava po ove četiri kategorije.

Čitav proces je rađen automatski, po zadatim kriterijima i minimizirali smo greške. Od srijede 6.12.2023. svi građani će moći provjeriti status svoje prijave online putem stranice, najkasnije do 12.12. i to jednostavnim načinom tj. unosom matičnog broja”, naglasio je Delić.

Građani koji utvrde da se ne nalaze na listi, moći će se u opštini ili gradu žaliti na to.

Gdje su podnijeli prijavu tu se mogu i žaliti. Svako ko ne bude na spisku, kome nije odobrena aplikacija, može dostaviti dokaz za koji smatra da nije uzet u razmatranje. Takvih prihvaćenih žalbi će biti malo ili nimalo, s obzirom da imamo podatke o svim koji nisu ispunili uslove po ovom javnom pozivu”, rekao je Delić.

Istaknuto je i na press konferenciji da je bilo oko 6.000 prijava koje su bile pokušaj prevara, prijave gdje su se ljudi prijavljivali u više kategorija, ili jedan matični broj više puta…

Bilo je teško takve prijave isfiltrirati, bilo je i promjena prebivališta. Mi smo sve isprovjeravali i da sve bude čisto i kompletan proces da bude pošten”, rekao je ministar.

Ukupno 38.417 je odbijenih prijava i to je onih koji se ne nalaze u ovim kategorijama.

Oko 14.000 prijava je bilo uglavnom penzionera koji primaju veći iznos od zagarantovane penzije, bilo je i 6.593 prijava po kojima su ostvarena dodatna primanja”, dodao je Delić.

Kada je u pitanju iznos koji će građani primiti, Delić kaže, da će se to znati nakon finalne liste onih koji su ostvarili sve kriterije.

To ćemo znati kada Vlada utvrdi odluku koju će ministarstva socijalne politike i rada pripremiti za Vladu”, rekao je Delić.

Istaknuo je da su imali više od mjesec dana da urade zahtjevan proces, a koji je prvi put sproveden u FBiH.