Advokatica Sebije Izetbegović: “Nije osjećala potrebu da dostavi dokaze, ovdje se ne radi o pravu, već o politici”

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište po tužbi Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu.

Izetbegović je tužila UNSA zbog oduzimanja njene titule magistra medicinskih nauka.

Predstavljeno je vještačenje Tužilaštva Kantona Sarajevo njene dokumentacije koju je priložila.

Senka Nožica koja zastupa Sebiju Izetbegović ističe da se ovdje ne radi o pravu već o politici.

Mi smo predočili ovjerenu kopiju indeksa u kojoj su sve ocjene, potpisi profesora”, kazala je i dodala da to nije ranije dostavljeno Univerzitetu u Sarajevu.

Nije priložila Univerzitetu u Sarajevu jer nije imala potrebe. Ona je dala svoje izjašnjenje jer je ona znala da se vodi postupak odmazde.”

Na kraju je istakla da će tražiti da joj se dostavi informacija o broju falsificiranih diploma koje su utvrđene otkako je Kantona Sarajevo dobio novi Zakon o visokom obrazovanju.

Izetbegović ponovo nije dostavila dokaz da je položila ispite u Zagrebu

Izetbegović se inače danas nije pojavila na pripremnom ročištu.

Advokat Univerziteta Enver Smajkan kazao je da je ročište odgođeno i da će biti održano u martu ili u aprilu.

Smajkan tvrdi da Izetbegović ponovo nije dostavila dokaze o položenim ispitima.

Na početku ovog spora, na tužiteljici je teret da dostavi dokaz da je položila ispit postdiplomskog studija u Zagrebu. Ona taj dokaz nije dostavila. Ni u postupku koji vodi Univerzitet, ni u današnjem.

Danas je održano pripremno ročište, zbog novih dokaza koje je uložila tužiteljica. Ročište je odgođeno. Nastavak će biti u aprilu. Mislim da ti dokazi ponovo ne donose uvjerenje da je ona položila ispit studija u Zagrebu“, kazao je Smajkan.

Postavljeno mu je i pitanje da li je sporan način provođenja vještačenja dokaza.

Vrlo je sporno jer po propisima BiH i propisima Hrvatske, vjerodostojnost isprava mogu vještačiti samo vještaci iz te države. Vrlo je sporno vještačenje koje je provelo Kantonalno tužilaštvo.

Oni su išli ciljano da dokažu da nema krivične odgovornosti. I nema jer je indeks vjerodostojan, ali su sporni potpisi. Mada i potpisima dokazuje da ima položene ispite“, rekao je , pa dodao:

Ako dostavi uvjerenje o položenim ispitima ima šanse da uspije, a ako ne dostavi njen tužbeni zahtjev je neuspjeli“.