Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS o planovima za provedbu procesa digitalizacije usluga

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo oglasilo se saopćenjem za javnost s ciljem pojašnjenja procesa digitalizacije koji je ranije najavljen, a nakon brojnih medijskih i upita javnosti.

Iz Ministarstva su podijelili detalje projekta koji su, ističu, prvi korak u kreiranju strategije za digitalizaciju procesa za koje je nadležno ovo Ministarstvo.

Naime, opredjeljenje Vlade Kantona Sarajevo, koje je jasno komunicirano u prethodnoj godini, da ide u smjeru podrške digitalnoj transformaciji društva, počevši od javne uprave u Kantonu Sarajevo i pružanja elektronskih usluga svojim građanima, bilo je polazna osnova za planiranje i kreiranja rješenja Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, a koje će građanima i korisnicima usluga ovog ministarstva osigurati elektronski pristup određenim uslugama od interesa za javnost.

Ministarstvo je, u skladu s opredjeljenjem da pokrene procese i aktivnosti strateškog planiranja u pravcu digitalne transformacije, održalo sastanak na temu sagledavanja dosadašnjih aktivnosti na polju digitalne transformacije, te prilika za dalju saradnju u ovoj oblasti, kojem su prisustvovali i predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

UNDP je u prethodnom periodu pružio podršku Vladi KS u ovom segmentu, kroz razvoj portala za e-usluge, putem kojeg je predviđeno omasovljenje elektronskih usluga i pružanje prilike građanima da svoja prava ostvaruju direktno, na brz, jednostavan i efikasan način.

Podrška UNDP-a za Ministarstvo u procesu digitalizacije usluga će biti od suštinskog značaja za uspješno provođenje promjena, koje će imati dugotrajan i pozitivan uticaj na administrativnu efikasnosti u Kantonu Sarajevo“, navodi se u saopćenju resornog ministarstva.

Potvrđena je opredijeljenost Ministarstva finansija i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS za ovaj pristup, te stavljanje fokusa na digitalizaciju ključnih usluga u sektoru visokog obrazovanju. UNDP je spreman pružiti dalju tehničku podršku i podržati otvaranje postojećih servisa i registara elektronskim putem, preko e-portala Vlade KS, što će donijeti značajne benefite kako upravi, tako i građanima kao korisnicima usluga.

Saradnja između Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i Centra za digitalnu transformaciju ‘Verlab Instituta’ važna je za uspješnu digitalnu transformaciju procesa javne uprave.

Centar za digitalnu transformaciju, čije je osnivanje podržano od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), uz potporu Evropske Unije i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), posjeduje specijalizovanu metodologiju rada koja omogućava detaljno vođenje procesa identifikacije potreba organizacija za digitalnom transformacijom.

Ovaj pristup osigurava da svaka organizacija koja teži ka digitalnoj transformaciji dobije potrebno znanje i podršku od strane certificiranih eksperata, čije su kompetencije potvrđene u skladu s međunarodnim standardom ISO 17024.

Ovaj proces ne samo da pruža organizacijama jasan put ka digitalnoj transformaciji kroz stručno vodstvo i savjetovanje, već također uključuje detaljnu analizu postojećih procesa, identifikaciju ključnih područja za poboljšanje i razvoj prilagođenih strategija koje će im pomoći da ostvare svoje digitalne ciljeve“, navode iz Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Ministar finansija KS Afan Kalamujić, koji je također prisustvovao ovom sastanku, istakao je da je njegovo opredijeljene da usmjeri raspoloživa sredstava za ubrzanje procesa digitalizacije javne uprave, kroz projekt e-uprave, koja ima ključnu važnost u povećanju efikasnosti javne uprave. Dogovoreno je da se u pravcu digitalizacije razmotri nekoliko usluga koje bi se mogle uraditi u narednom periodu, a jedna od njih je usluga prijave studenata za zdravstveno osiguranje.

Također, resorni ministri Adna Mesihović i Afan Kalamujić su izrazili spremnost da se zajedničkim naporima pruži podrška i svim visokoškolskim i naučnim institucijama koje su u nadležnosti rada Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS s ciljem efikasnijeg upravljanja resursima koji su im provjereni i razvijanju novih servisa za studente i zaposlenike.

Iz Ministarstva navode da će posebnu pažnju posvetiti Univerzitetu u Sarajevu na putu realizacije digitalizacije obrazovnog sektora i promjene kulture poslovanja, te nastaviti da pruža podršku u njihovom nastojanju da moderniziraju i digitaliziraju procese u obrazovnom sistemu.

Važnost ovakvog sveobuhvatnog pristupa koji će uključivati više zainteresovanih strana i partnerskog pristupa posebno dolazi do izražaja u kontekstu kompleksnih projekata digitalne transformacije koji zahtijevaju koordiniranu saradnju više aktera, uključujući javne institucije, privatni sektor, akademske zajednice i druge relevantne organizacije koje iskažu interes za saradnju i realizaciju ovog projekta“, stoji u saopćenju.