Branislava Draženović Peruničić dobitnica ovogodišnje šestoaprilske nagrade

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na današnjoj sjednici je razmotrilo i usvojilo izvještaj o radu Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2024. godini.

Predsjedavajući Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva Adi Škaljić, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora.

Odbor je, uz izvještaj, Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge odluka za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2024. godini.

Odbor za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2024. godini razmotrio je pristigle prijedloge za dodjelu nagrade, te Gradskom vijeću uputio na razmatranje i konačno odlučivanje dva prijedloga odluka za dodjelu pojedinačne nagrade i dva prijedloga odluka za dodjelu kolektivne nagrade.

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, između dva predložena kandidata za dodjelu pojedinačne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2024. godini: prof. dr. Branislava Draženović rođ. Peruničić, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti nauke i obrazovanja i Zdravko Čolić, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti kulture i umjetnosti, odlučilo da je dobitnik pojedinačne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2024. godini prof. dr. Branislava Draženović rođ. Peruničić.

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, između dva predložena kandidata za dodjelu kolektivne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2024. godini: Udruženje “Renesansa”, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti zdravstva i socijalne zaštite i Udruženje “Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca”, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u drugim oblastima rada i stvaralaštva, odlučilo da je dobitnik kolektivne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2024. godini Udruženje “Renesansa”.

Dobitnici nagrada će se promovisati i nagrade će im uručiti gradonačelnica i predsjedavajući Gradskog vijeća na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, u povodu Dana grada Sarajeva – 06. aprila.

Na prijedlog gradskog vijećnika Dragana Stevanovića usvojen je zaključak da se pristupi izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”, s tim da Gradsko vijeće nacrt odluke uputi u široku javnu raspravu.