Pokrenut apel za liječenje Mevlide Hasanović koja boluje od karcinoma glasnih žica

Pokrenut je apel za liječenje medicinske sestre Mevlide Hasanović koja boluje od karcinoma glasnih žica.

Mevlidi je urađena hitna operacija, plasirana je kanila, što joj otežava mogućnost govora.

Rezultat patohistološkog nalaza će odrediti dalji tok liječenja Mevlide.

Obzirom da se radi o samohranoj majci, potrebna joj je finansijska pomoć.

Nikada nismo zakazali u humanosti, a naročito kada je u pitanju život naših koleginica-prijateljica“, poručuju njene kolege.

Za plaćanje za BiH:

Mevlida Hasanović
Broj računa: 1340015000809759
(ASA BANKA)

Uplate iz inostranstva:

Mevlida Hasanović, Bosna i Hercegovina, Brčko
Broj telefona: 0603009023