Foto: KJKP ViK/ Arhiv

U brojnim sarajevskim ulicama radovi na vodovodnoj mreži

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su planirani u 21 ulici.

Te ulice su: Brezanska čikma, Smaila Šikala, Avde Palića, Derviša Numića, Rogačići, Mula Mustafe Bašeskije, Avde Jabučice, Mehmed Šakira Kurtčehajića, Rafaela Gaona, Reljevska, Samoborska, Safeta Hadžića, Branilaca donjeg Kotorca, Krivoglavci, Kromolj, Numan paše Ćuprilića, Faletići, Sedrenik, Safeta Ahmetspahića, Mehmeda Arapčića i Malta.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekivana je po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Osim toga, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Derviša Numića, Paromlinska, Marka Marulića, Francuske revolucije, Behar i na lokalitetu Pale.

Čišćenje slivnika vršit će se u ulici Dobojska, a u trećoj smjeni u ulicama Branilaca Sarajeva i Mis Irbina.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Sarajevskih gazija, Kamenica, Ranovačka i na lokalitetu Bačići.