Screenshot 1562

Hafiz efendija Ismet Spahić dobitnik je počasne “Plakete Grada Sarajeva”

Hafiz efendija Ismet Spahić, dugogodišnji zamjenik bivšeg reisul-uleme, glavni imam i hatib Gazi Husrev-begove džamije i profesor Gazi Husrev-begove medrese dobitnik je počasne “Plakete Grada Sarajeva”.

Ovaj prijedlog na Gradsko vijeće Grada Sarajeva uputio je gradonačelnik Abdulah Skaka.

Efendija Spahić je tokom svog djelovanja značajno je doprinio očuvanju, zaštiti i unaprjeđenju uloge nekoliko ključnih institucija poput Medrese, Gazi Husrev-begove džamije, kao centralne gradske džamije i cjelokupne Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u posebno teškim okolnostima.

“Efendija Spahić nikada se nije ni trena odvojio od svoje mahale, džemata i naroda zadržavajući neposredan, blizak i životni način komunikacije kojom plijeni sve oko sebe promovirajući dijalog, saradnju i opće dobro“, navedeno je u obrazloženju.

Ismet ef. Spahić rođen je 1940. godine u Puhovcu kod Zenice, svoj radni vijek je posvetio Sarajevu. Gazi Husrev-begovu medresu je završio 1959. godine. Imamsku dužnost počeo u Visokom 1962. godine, bio je od 1965. do 1978. godine glavni imam na području Odbora Islamske zajednice Visoko.

Postao je predavač predmeta kiraet u Gazi Husrev-begovoj medresi od 1978. godine, hifz je položio 1980. godine. Prvim imamom i hatibom Gazi Husrev-begove džamije imenovan je 1985. godine.

Za zamjenika reisu-l-uleme izabran je 1993. godine. Bio je i vršilac dužnosti direktora Gazi Husrev-begove medrese od 1998. godine. Objavljivao u Preporodu i u drugim islamskim listovima i časopisima. Autor je knjige hutbi (HUTBE, hfz. Ismet Spahić, El-Kalem, 2000. god.).

Istaknuti je sudionik svih pozitivnih kretanja u Islamskoj zajednici BiH, posebno u Sarajevu.

Bitno je istaći i životnu tragediju hafiza, naime, 23. augusta 1993. godine u masakru ulici Halači, u redu za vodu osam građana je ubijeno, a troje ranjeno od minobacačke granate koja je ispaljena s agresorskih položaja.

Tog dana ubijeni su Dženan Aljević, Mahir Ferhatović, Tarik Harba, Esma Muratović, Meliha Muratović-Spahić, Almasa Spahić, Mahira Spahić i Ismet Suljić. Među poginulima su bile tri kćerke i jedna unuka hafiza Spahića.

Njegov su život i borba, dostojanstvo i moralna snaga i danas inspiracija mnogima, posebno mladim ljudima sa kojima i dalje, kada je god u mogućosti, održava kontakt. Sarajevo je imalo mnogo velikih alima, vjerskih dostojanstvenika i bogato moralno naslijeđe, ali je hafiz Ismet ef. Spahić jedan od onih bedema koji u jednom teškom vremenu sačuvaju najviše vrijednosti pravde, vjere i dobra bez kojih život nema pravi smisao“, navedeno je u obrazloženju.