Objavljena preliminarna lista kandidata za stipendije Općine Centar

Nakon što je Služba Općine Centar za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti izvršila obradu svih prijava kandidata za dodjelu stipendija Općine Centar, utvrđena je preliminarna lista izabranih kandidata za stipendiranje u školskoj 2019/2020. godini.

Preliminarna lista kandidata za stipendiranje objavljena je 15. januara 2020. godine na oglasnoj ploči Općine Centar.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti lično u prostorijama Općine Centar ili putem telefona 033/562-473.

Pravo na općinsku stipendiju imaju učenici i studenti sa prebivalištem na području općine Centar u neprekidnom trajanju od godinu dana i koji ne koriste druge stipendije. Općinske stipendije za učenike iznose po 80 KM mjesečno, a za studente po 100 KM mjesečno.

Konačnu listu dobitnika stipendija utvrdit će Općinsko vijeće Centar.