zaposlenost e1579009192275

U Federaciji BiH broj zaposlenih porastao za 12,6 posto

Vršilac dužnosti direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović istakao je da je porezni sistem jedna od najvažnijih poluga i instrumenata razvoja svake moderne i suvremene države, a da kapacitet poreznog sistema određuje kapacitet države.

Porezna uprava FBiH pozvala je sve obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

Cilj Porezne uprave FBiH je da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika.

Porezni obveznici uplatili su u 2019. godini 5.300.562.600 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH. Ukupno naplaćeni javni prihodi u 2019. godini bili su najveći u Kantonu Sarajevo 2.013.738.327(37,99 posto), a najniži u Posavskom kantonu 50.209.912 (0,955 posto). Povećanje u odnosu na 2018. godinu iznosi 118.140.288 KM (2,28 posto), a povećanje naplate u odnosu na 2014. godinu je za 39,62 posto.

Rast u odnosu na 2018. godinu i nije posebno veliki, ali je značajan ako se posmatra rast u kontinuitetu. Isović je istakao da je broj zaposlenih u Federaciji BiH prošle godine porastao za 12,6 posto u odnosu na 2014. godinu.

Prema posljednjim podacima, zaključno sa 31. decembrom 2019. godine, u Federaciji BiH bilo je 535.937 zaposlenih, dok ih je 2014. bilo 475.935.

Najveći broj zaposlenih, skoro 160 hiljada, ili 28,17 posto, odnosi se na osobe starosne dobi od 35 do 45 godina.