Počinje isplata dječijih dodataka i naknada za porodilje u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će korisnici po osnovu zaštite porodice sa djecom u KS danas moći podići svoje januarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.297.062,77 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.275 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, saopćeno je iz Vlade Kantona Sarajevo.