Za borbu protiv koronavirusa u BiH 20 miliona američkih dolara zajma IBRD-a, plus novac iz IPA-e

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat hitne podrške na pojavu COVID-19 u BiH, vrijedan 20 miliona američkih dolara.

Ovo je novi finansijski instrument na hitnoj osnovi, koji će omogućiti širok dijapazon podrške, uključujući napore na jačanju praćenja bolesti, podsticanje intervencija u javnom zdravstvu i rad sa privatnim sektorom na redukovanju uticaja na ekonomiju.

Riječ je o podršci oblastima koje, između ostalog, uključuju medicinski materijal i opremu, komplete za testiranje, bolničku opremu, gradnju zdravstvenih objekata za hitnu medicinsku pomoć, uklanjanje medicinskog otpada, kao i podršci socijalnim primanjima.

Vijeće ministara dalo je saglasnost za preusmjeravanje sredstava iz državnih programa IPA 2018, IPA 2019 i IPA 2020 za Bosnu i Hercegovinu za potrebe odgovora na COVID-19 i za migrantsku krizu, kako je to predložila Delegacija EU u Bosni i Hercegovini.

Direkcija za evropske integracije, odnosno državni koordinator za IPA-u II odmah će obavijestiti Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini o prihvatanju predloženih preusmjeravanja IPA-e 2018, 2019 i 2020 kao pomoć za odgovor na COVID-19, te za migrantsku krizu.

Iz IPA-e 2018 nisu iskorištena dva miliona eura, koja se mogu preusmjeriti za ugovor sa Agencijom za medicinska sredstva i opremu UN za odgovor na COVID-19, dok će 10 miliona eura biti preusmjereno za podršku migraciji.

Istovremeno će iz IPA-e 2019 i 2020 biti osigurano 14 miliona eura za podršku malim i srednjim preduzećima, a oblast trgovine bit će podržana sa četiri miliona eura. Za 18 miliona eura bit će povećan iznos za Opći instrument za evropske integracije koji se može koristiti za hitnu podršku za COVID-19. Na ovaj način se omogućava Bosni i Hercegovini da sredstva budu brzo dostupna za odgovor na epidemiju COVID-19, te za migracije, saopćilo je Vijeće ministara BiH.