Gavrankapetanović: Omogućiti ljekarima rad i poslije 65. godine, ja uzimam dr. Drljevića

U BiH je posljednjih godina zabilježen trend masovnog odlaska ljekara u zemlje Evropske unije.

Posebno je izražajan odlazak ljekara od 2016. godine kada je na čelo KCUS-a došla Sebija Izetbegović, a poznato je da je automatski slala u penziju sve ljekare koji bi napunili dovoljan broj godina za penzionisanje. No, ljekari mogu raditi i do 70. godine, dakle još punih pet godina mogli bi raditi na edukaciji mladog kadra.

Kako se masovni odlazak ljekara odražava na zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine svjedočimo duže vrijeme, a izražajni nedostaci posebno su se istakli u vrijeme koronavirusa.

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ kaže da je na tragu ove priče o eventualnom produžavanju radnog vijeka ljekarima i oformljen Senat Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, a što je naišlo na oduševljenje medicinskih stručnjaka, kako u BiH, tako i u dijaspori.

“Ja sam za tu ideju. Ko god želi nastaviti raditi treba ga uzeti. Ja ću u Opću bolnicu „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ uzeti Ednan Drljevića iz Zenice, koji u penziju ide u avgustu. To je jedan predivan i prepametan doktor. Cilj je da bolje liječimo i da se bolje organiziramo da bismo zaštitili bolesne”, kaže Gavrankapetanović.

Vrata Senata Opće bolnice ostaju i dalje otvorena, za sve dobronamjerne i konstruktivne stručnjake kao i prijedloge koji će doprinijeti da zdravstvene usluge koje pružamo našim građanima budu kvalitetnije i bolje.

Na čelu Senata je prim.dr. Milena Lovre–Bilbija dok su članovi senata Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“: acc.prof.dr. Halima Resić, prim.prof.dr.sci.med. Nada Koluder-Ćimić, prof.dr. Zehra Dizdarević, prof.dr. Ljiljana Oruč, prof.dr. Zulejha Merhemić, prof.dr. Šefik Bešlić, prof. dr. Jasenko Karamehić, prof.dr. Emir Solaković, prof.dr. Senad Mehmedbašić, prof.dr. Mirsad Kacila, prof.dr. Zoran Hadžiahmetović, prof.dr. Sanko Pandur, prim.dr. Šukrija Đozić, prim.dr.sci.dr. Adnan Dizdar, prim.dr. Ibro Gavrankapetanović, doc.dr.sci.med. Jasmina Gutić, dr. Ibrahim Pačo, prim.dr. Mehmed Javorić, prim.dr. Josip Jurišić, prim.dr. Youssef Hajir, prim.dr. Momir Šmitran, mr.sci.dr. Semin Bećirbegović, prim.mr.sci.dr. Senad Maksić, dr. Sead Željo, prim.dr. Karlo Masak, prim.dr. Milan Mandilović, prim.dr. Hasan Leto, dr. Suad Fazlagić, dr. Jozica Baralić, prim.dr. Fahrudin Kulenović, prim.dr. Željko Ler, prim.dr. Dragan Stevanović, prim.dr. Sarija Agić, prim.dr. Faruk Kulenović, dr. Zlatko Mahić, prim.dr. Izedin Mačkić, prim.dr. Ibrahim Fazlagić, prim.dr. Edib Jerlagić.