Foto: Općina Stari Grad

Od početka godine sanirano petnaest ulica i četiri kaldrme na području općine Stari Grad

Na području općine Stari Grad i u 2020. godini aktivno se radi na sanaciji putne i komunalne infrastrukture.

Projekti se izvode prema planu i programu za ovu godinu, bez obzira na okolnosti u kojima se nalazi cijela zemlja, usljed pandemije koronavirusa.

“Ove godine smo se najviše bazirali na infrastrukturu jer to je ono što čini osnovu za kvalitetan život u bilo kojoj lokalnoj zajednici. U infrastrukturu u Starom Gradu ćemo uložiti blizu dva miliona maraka. To nije samo „ušminkavanje“ ulica, nego i zamjena podzemnih instalacija, a to su voda i kanalizacija, pa tek onda asfaltiranje,” izjavio je nedavno općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić u intervjuu za agenciju Patria.

Od početka 2020. godine do danas u Starom Gradu su ‘novo ruho’ dobile ulice: Petrakijina, Hasana Kaimije, Vinograd, Bajramuša, Balibegovica, Megara čikma, Turbe, Berkuša velika, 10. brdske brigade, Bijela česma, Vareška, Sunulah efendije (lijevi krak), Bostarići (krakovi), Berkuša mala, Ispod Budakovića, Jarčedoli (dijelovi ulice) i Očaktanum ( završeno 90% ulice), a trenutno se radi Mišćina ulica. Sve je spremno i za asfaltiranje dionice regionalnog puta Dariva – Hreša R447, duge 450 metara, a ove sedmice trebali bi početi i radovi sanacije ulice Hrvatin. Nakon toga, sanirat će se i ulice Rogina, Bakije sokak, Halilbašića i druge koje su u planu za 2020. godinu. Ukupno 12 ulica bit će finansirano zajedničkim sredstvima Općine Stari Grad i Direkcije za ceste KS u iznosu od 1,4 miliona KM, dok se ostali radovi finansiraju isključivo iz budžeta Općine Stari Grad za ovu godinu.

U januaru ove godine završena je kaldrma u ulici Nadmlini na Kovačima u dužini od 100 metara. Ova kaldrma je izuzetno važna putna komunikacija za veliki broj građana ovog naselja.

U februaru je sanirana kaldrma u ulici Jekovac. Uz mezarje Kovači, urađena je sanacija kaldrmisanog trotoara, kojim je ranije bilo otežano kretanje pješaka usljed velikih oštećenja.

U junu ove godine izvedeni su građevinski radovi na sanaciji kaldrmisanog stepeništa, te zamjeni dijela komunalne infrastrukture u ulici Timurhanova na Hridu.

Uprkos otežavajućim okolnostima i proglašenju stanja prirodne nesreće povodom širenja virusa COVID 19, u aprilu ove godine uspješno su izvedeni radovi izgradnje armirano-betonskog potpornog zida i sanacije dijela kaldrme u ulici Begovac na Mahmutovcu.

Sanacija pete kaldrme upravo se radi.

Trenutno se izvode radovi u ulici Porčina na Vratniku i to kroz treću fazu projekta koji je počeo u novembru 2016. godine. Radi se mašinski i ručni iskop rovova za polaganje cijevi, postavljanje novog voda, priključci olučnih slivnika za oborinske vode i sanacija same kaldrme. Prethodnih godina sanirano je oko 120 metara ove kaldrme, a posljednjom fazom bit će urađeno preostalih 70 metara.