Još jedna žrtva koronavirusa: Preminuo prof. dr. Hasan Muratović

Na Klinici za infektivne bolesti KCUS-a jutros je od posljedica koronavirusa preminuo prof. dr. Hasan Muratović.

Muratović je imao dugogodišnju političku karijeru tokom koje je obavljao funkcije državnog premijera i ministra u Vladi BiH, a bio je i ambasador naše države u Hrvatskoj.

Muratović je rođen u mjestu Čude kod Olova, 11. aprila 1940. godine.

Na Ekonomskom i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bio je profesor i rektor, a za vrijeme rata u BiH bio je ministar u vladama.

Hasan Muratović je bio prvi poslijeratni premijer Vlade Republike BiH. Obavljao je dužnost i ambasadora naše države u Hrvatskoj, a bio je i član i potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u Strazburu.

Muratović je bio dugogodišnji konsultant Instituta za organizaciju i ekonomiku Sarajevo, direktor Instituta za istraživanje i razvoj UPI Sarajevo i predsjednik konsultantske firme Deloitte za područje BiH.

Obavljao je nekoliko menadžerskih funkcija u privredi i realizirao veliki broj projekata unapređenja poslovanja i kriznog menadžmenta.

Posljednji angažman imao je kao konsultant i profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, a radio je i kao povremeni predavač na nekoliko univerziteta.

Dobitnik je velikog broja priznanja i nagrada. Dobitnik je Ordena Predsjedništva Federativne Republike Jugoslavije sa srebrnim vijencem (1998), Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva (1990), Ordena Reda Kneza Trpimira Republike Hrvatske (2002), Povelje Univerziteta u Sarajevu (1990 i 2002), Zlatne značke Famos, Plakete (Pape) loannes Paulus PP.II (1997), plaketa i zahvalnica velikog broja poduzeća, sportskih, obrazovnih i kulturnih društava i organizacija.