Foto: Arhiv

Završena 30. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Zastupnici su danas, između ostalog, usvojili Zaključak o zakazivanju sjednice na kojoj će se glasati o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo.

Kako je najavljeno, online sjednica Skupštine KS, organizirana ovim povodom, održat će se 23. novembra, sa početkom u 10 sati.

Na ovoj sjednici usvojen je i Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu, kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom ovog fonda za 2020. godinu.

Ovom prilikom, prihvaćene su odluke o davanju saglasnosti na programe rada sa finansijskim planom javnih ustanova iz oblasti kulture za 2020. godinu, i to za: Narodno pozorište, Sarajevsku filharmonija, Pozorište mladih, Kamerni teatar ‘ 55, MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS, Muzej Sarajeva, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Historijski arhiv Sarajevo, Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, Biblioteku Sarajeva i Muzej „Alija Izetbegović”.

Usvojene su i odluke o davanju saglasnosti na programe rada i finansijski plan Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad, Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar, Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište”, te Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo” za 2020. godinu. Zastupnici su donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana ove za 2020. godinu.

Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart – avgust 2020. godine, kao i Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2019. godinu su, također, dobili potrebnu zastupničku podršku.

Podržan je i Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2019. godini, sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti – apoteka, uz prijedlog mjera i aktivnosti. Zastupnici su primili k znanju i Informaciju o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2019. godinu.