Saradnja Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općine Ilidža

Načelnika Nermina Muzura danas je posjetio Samir Avdić, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Razgovaralo se o planiranim aktivnostima u tekućoj godini ali i o mogućnostima podrške Ministarstva razvoju i unapređenju oblasti kulture i sporta u ovoj lokalnoj zajednici, saopćili su iz Općine Ilidža.

Načelnik Muzur je informisao Ministra da na području općine Ilidža djeluju mnogi kulturni i sportski kolektivi, koji ostvaruju izvanredne rezultate u svome radu. Također, istakao je da Općina planira unaprijediti dosadašnju podršku kulturnim i sportskim klubovima sa područja općine Ilidža, te da je potrebno djelovati i po pitanju obnove i adaptacije postojećih kulturno-sportskih centara i ustanova na ovoj općini.

U sklopu posjete, načelnik Muzur i ministar Avdić obišli su neke od kulturno-sportskih centara na Ilidži – Dom kulture u Hrasnici i Sportski centar Hrasnica.

Ministar Avdić iskazao je spremnost Ministarstva kulture i sporta da pruži podršku unapređenju ovih oblasti na općini Ilidža te su dogovoreni konkretni projekti za saradnju u narednom periodu.