Od 12. marta Vlada KS bez tri ministarstva, Brčić tumači sudsku odluku

Skupština KS 7. aprila održat će redovnu sjednicu na čijem je dnevnom redu Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo koji se mora ponovo donijeti nakon što je Ustavni sud FBiH presudio da ranije doneseni zakon (na hitnoj sjednici 17. decembra 2020. godine) odnosno procedura donošenja nije u skladu sa Ustavom FBiH i Poslovnikom Skupštine KS.

Vlada KS od donošenja presude nalazi se u svojevrsnom pravnom vakuumu s obzirom da tri ministarstva zvanično ne postoje. Na to su upozoravali i zastupnici SDA koji su pozvali Vladu KS da hitno riješi novonastalu situaciju.

No, Vlada KS je tek 23. marta na vanrednoj sjednici usvojila Prijedlog zakona te ga predložila Skupštini KS na usvajanje i to po hitnom postupku.

U obrazloženju koje se navodi uz Prijedlog zakona jasno je da od 12. marta formalno ne postoje Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje jer se osporeni zakon prestao primjenjivati danom objavljivanja presude 12.03.2021. godine.

Sigurno je da će i na samoj sjednici biti rasprave o hitnosti postupka donošenja ovog zakona, a evo kako to obrazlažu iz Ministarstva pravde i uprave KS:

“Okolnost da je Ustavni sud FBiH smatrao da ranije doneseni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 50/20) nije u skladu sa Ustavom FBiH, zbog toga što postupak njegovog usvajanja nije bio u skladu sa Poslovnikom Skupštine KS, jer nije utvrđeno postojanje uvjeta za hitni postupak donošenja Zakona, ne isključuje mogućnost da se novi zakon donese po hitnom postupku, ukoliko su ispunjeni Poslovnikom propisani uvjeti za primjenu takvog postupka. Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo, za donošenje zakona o po hitnom postupku propisuje (član 159.): “ po hitnom postupku može da se donese samo zakon kojim se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi donošenje zakona u redovnom postupku moglo da izazove štetne posljedice za društvene interese u Kantonu.”

Ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić otišla je i korak dalje pa se upustila i u dalje tumačenje presude Ustavnog suda FBiH

“Da je, donoseći Presudu, Ustavni sud smatrao da treba ostaviti određeni rok od nekoliko mjeseci koliko je potrebno za provođenje redovne procedure, Ustavni sud bi to utvrdio u svojoj presudi. Okolnost da takav rok u Presudi nije utvrđen, ima za posljedicu obavezu hitnog postupanja”, navodi se u obrazloženju.

Ukoliko nisu znali kako treba postupiti u ovom slučaju Ministarstvo pravde i uprave ili Vlada KS trebali su se obratiti Ustavnom sudu FBiH i tražiti jasnu instrukciju, a ne po slobodnom nahođenju tumačiti presude rizikujući ponovno obaranje zakona.

U Ministarstvu pravde i uprave KS svjesni su da je od 12. marta nastala ozbiljna pravna praznina u oblastima komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, nauke visokog obrazovanja i mladih, te odgoja i obrazovanja.

“Ukoliko se takva praznina, bez odlaganja, ne popuni, to će imati ozbiljne štetne posljedice za navedene oblasti i dovest će u pitanje ostvarivanje prava građana, koji koriste usluge koje pružaju ustanove, preduzeća i druge institucije i organizacije u navedenim oblastima, kao i ostvarivanje prava radnika odnosno osoba zaposlenih u tim ustanovama, preduzećima i drugim insittucijama i organizacijama”, navodi se u obrazloženju.

Dodaje se da bi “donošenje zakona po redovnoj proceduri imalo za posljedicu potpunu blokadu funkcioniranja u svim navedenim oblastima i da bi društvene i ekonomske štete bile nemjerljive.”

Inače, zakon predviđa da ova tri ministarstva počinju sa radom danom stupanja na snagu zakona.

Zvanično, ranije usvojeni zakon Skupština KS nije stavila van snage iako ga je ona izglasala, već je samo u obrazloženju Ministarstva navedeno da se prestao primjenjivati.

I umjesto da su odmah po donošenju presude preduzete sve aktivnosti u vraćanje u prethodno stanje dok se ne donese novi zakon, Vlada KS i Skupština KS doveli su u pitanje funkcionisanje Vlade KS, donošenje akata, plaće uposlenika koji su već raspoređeni po neustavnim ministarstvima.