Šta predviđaju privremene mjere u radu pravosudnih organa BiH za vrijeme pandemije

Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće sutra će se naći pred delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Radi se o zakonu koji je u parlamentarnu proceduru upućen u aprilu prošle godine i predložen je zbog pandemije koronavirusa, te je bilo predviđeno da važi dok traje proglašeno stanje nesreće.

No iz Ministarstva pravde BiH su poručili da su ga amandmani, koje su uložili delegati, “popravili” tako da važi za svako stanje prirodne ili druge nesreće i nije izgubio svrhu.

“Ako je, zbog stanja prirodne ili druge nesreće, došlo propuštanja određenih rokova, ne postoji zakonski osnov koji ovo pitanje tretira. Zato je zakon važan. Osim toga, bili su amandmani na zakon u pravcu da se on ne odnosi samo na ovu pandemiju već generalno kada država proglasi takvo stanje. Kada smo prošle godine imali lockdown, bilo je situacija da nisu radili određeni organi, ljudi nisu mogli hodati i na taj način se propuštaju određeni rokovi te je potrebno da postoji zakonski osnov na koji se mogu pozvati kako bi se spriječile štetne posljedice”, pojasnili su iz Ministarstva pravde BiH.

Tako, prema prijedlogu zakona, rokovi ne teku za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće, osim u hitnim postupcima, koji se odnose na određivanje pritvora, one u kojim postoji opasnost od zastarijevanja i ostali koji su propisani krivičnim zakonodavstvom. Hitni su i postupci za sva krivična djela koja su izvršena za vrijeme trajanja stanja prirodne iti druge nesreće i u vezi s vanrednim stanjem.

“Naime, cilj ovog propisa je sprečavanje zaraze usljed pandemije virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom – COVID-19, te zaštita života građana, ali i zaštita građana i stanovništva od svih učinilaca krivičnih djela, koji zbog vanrednog stanja koriste okolnosti za poičnjenje krivičnih djela”, piše u obrazloženju prijedloga zakona.

Predviđeno je da se komunikacija odvija putem pošte ili elektronskim putem.

Za vrijeme važenja zakona Sud BiH, piše u predloženom zakonu, neće upućivati na izdržavanje kazne one koji su pravosnažno osuđeni na kaznu do pet godina zatvora, osim osuđenih za krivična djela protiv integriteta BiH, terorizam, organizovani kriminal.

Naglašeno je da se zakonom ne mijenjaju postulati utvrđeni u zakonodavstvu, te da građanima nije uskraćen jednak pristup pravdi, prenosi Faktor