Foto: Arhiv

Danas radovi na vodovodnoj mreži u 20 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će biti izvođeni u 20 sarajevskih ulica.

To su: Poddžephana, Iza gaja, Bosanskih gazija, Kupreška, Kamenica, Čadordžina, Marcela Šnajdera, Crni vrh, Butmirska cesta, Porodice Foht, Soukbunar, Pećina, Trg solidarnosti, Kasima Hadžića, Bačići, Mratnjevače, Trg oteškog bataljona, Fadila Hadžića, Grbavička i Reisa Fehima Spahe.

Okončanje radova očekivano je u poslijepodnevnim satima.

Također, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Teheranski trg, Jahiela Fincija, Krste Hegedušića, Geteova, Trg nezavisnosti i Husrefa Redžića.

Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Kurta Schorka, a čišćenje šahtova u ulicama Smaila Šikala i Berkuša mala.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Bačići i Rakovička.