Predstavljena studija izvodljivosti izgradnje biciklističke staze Sarajevo-Pale

U junu prošle godine Općina Stari Grad Sarajevo, Opština Istočni Stari Grad, Opština Pale i Grad Sarajevo potpisali su Memorandum o saradnji za razvoj nove biciklističke staze Sarajevo-Pale, a s ciljem razvoja turističke i sportske ponude na području ovih općina, kao i cijelog grada Sarajevo.

Riječ je o inicijativi šefa Delegacije Evropske unije u BiH ambasadora Johanna Sattlera koju je općinskom načelniku mr Ibrahimu Hadžibajriću iznio prilikom sastanka održanog početkom juna prošle godine. Načelnik Hadžibajrić je tada u potpunosti podržao ovu ideju, te najavio punu tehničku i administrativnu podršku projektu.

U periodu koji je uslijedio Evropska unija i Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj finansirali su izradu Studije izvodljivosti izgradnje biciklističke staze Sarajevo – Pale koja je danas online putem predstavljena potpisnicima sporazuma.

Studija je pokazala koliko je tehnički, pravno i finansijski opravdano korištenje potencijala biciklističke staze Sarajevo-Pale.

Radi se o milionskom projektu

Riječ je o milionskom projektu koji bi se finansirao dijelom od sredstava općina, Grada Sarajevo i entiteta, a drugim većim dijelom bi se morala naći sredstva iz međunarodnih fondova ili zainteresovani investitori. S obzirom da se ne može očekivati ekonomska dobit od ovog projekta, jer nije realno naplaćivati korištenje biciklističke staze, njeno održavanje također bi se moralo finansirati iz budžeta navedenih nivoa vlasti.

Biciklistička staza gradila bi se na trasi dugoj oko 15 kilometara, od čega je otprilike 5 kilometara na dijelu koji pripada Općini Stari Grad, odnosno FBiH, dok veći dio trase od otprilike 10 kilometara teritorijalno pripada entitetu Republika Srpska. Prema riječima Adisa Hadžovića, pomoćnika načelnika za investicije i komunalne poslove, učesnici sastanka razgovarali su o načinima finansiranja projekta, upravljanju i održavanju biciklističke staze i drugim važnim temama.

Dogovoreno je da u narednom periodu sve uključene strane rade na izradi sporazuma koji će definisati načine finansiranja projekta, održavanja i upravljanja biciklističkom stazom, izradu projektno-tehničke dokumentacije, uz punu pravnu i administrativnu podršku lokalnih zajednica prilikom izdavanja potrebnih odobrenja“, izjavio je Hadžović.

Dvije polazne tačke iz Starog Grada

Biciklistička staza Sarajevo-Pale bila bi pozicionirana starom trasom uskotračne pruge “Ćiro” Sarajevo-Pale koja je smještena na obroncima Trebevića, prateći korito rijeke Miljacke, odnosno rijeke Paljanska Miljacka. Prva polazna tačka iz općine Stari Grad bila bi: Vijećnica – Bentbaša – šetalište Dariva – Kozja ćuprija do “Vrela života”. Druga polazna tačka bila bi stara željeznička stanica na Bistriku, koja bi također vodila do lokaliteta „Vrelo života“. Staze bi se spajale na trasu pruge Ćiro koja se prostire u cjelosti prostorom uskotračne pruge prema završnoj poziciji neposredno kod stare željezničke stanice Pale.

Foto: Stari Grad
Foto: Stari Grad

S obzirom da je veći dio trase u entitetu Republika Srpska, tamo bi bio i veći obim radova koji bi uključivao trasu od oko 10 kilometara, tri mosta, osvjetljenje postojećih tunela i drugo“, pojasnio je Hadžović. Dodao je da će nadležna općinska služba poduzeti sve aktivnosti na daljoj realizaciji donesenih zaključaka i raditi na izradi sporazuma koji će omogućiti nastavak projekta.

Kada su u pitanju ekonomski efekti koji se mogu očekivati od projekta nove biciklističke staze, ono što je u perspektivi izvjesno je povećanje prihoda postojećih ugostiteljskih i smještajnih objekata od strane domaćih, a posebno stranih turista.

Također, očekivano je i da se projekat odrazi na povećanje broja zaposlenih usljed većeg priliva turista na područje naše općine”, saopćeno je iz Općine Stari Grad.