Radovi na vodovodnoj mreži u 16 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će biti izvođeni u 16 sarajevskih ulica.

To su: Breka, Osmana Nakaša, Senada Fazlića, Carina, Rogina, Aleksandra Puškina, Trg solidarnosti, Dejzina Bikića, Muhidina Čomage, Novi rezervoar, Stara cesta I, Porodice Foht, Borak, Posavska, Mustafe Behmena i Soukbunar.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Osim toga, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Generala Izeta Nanića, Mitra Šućura i Branilaca Hotonja.

Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Jošanička, Omladinska, Džemala Bijedića, Antuna Branka Šimića, a u noćnim satima u ulicama Safvet bega Bašagića i Mula Mustafe Bašeskije.

Ručno čišćenje slivnika vršit će se u ulicama Antuna Branka Šimića, Austrijski trg i Šejh Ćehajina čikma. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Kamenica.