Prije 142 godine/ Na današnji dan otvorena uskotračna pruga Sarajevo- Bosanski Brod

Težišna zadaća nove vlasti BiH nakon aneksije od strane Austrougarske bila je povezati Sarajevo sa ostalim dijelovima carstva.

Pruga je nazvana K.u.K. Bosnabahn i prvo sjedište bilo je u Derventi. Prva uzana ( uskotračna ) željeznička pruga u Bosni i Hercegovini od Bosanskog Broda do Sarajeva građena je etapno od 1878. godine do 1882. godine.5. oktobra 1882. godine stigao je prvi voz u Sarajevo.Već krajem 1878. godine pruga je izgrađena do Dervente, 12.februara 1879. godine došao je prvi voz u Doboj. 22. aprila 1879. godine pruga je izgrađena do Žepča,a 5. juna 1879. godine prvi voz je stigao u Zenicu. Spojna veza-pruga između Slavonskog i Bosanskog Broda u dužini od 3,484 km završena je 5. jula 1879. godine i tako se ova prva uzana bosanskohercegovačka pruga povezala sa prugama Austro-Ugarske monarhije.

Kako je pruga etapno građena, tako je etapno i ukidana. Izgradnjom pruge normalnog kolosijeka Šamac-Sarajevo ukinuta je uzana pruga između Doboja i Zenice.1. aprila 1968. godine ukinute su pruge Doboj-Usora-Teslić i Derventa – Doboj. Puštanjem u saobraćaj normalne pruge Sarajevo-Ploče 1966. godine ukinuta je uzana pruga Lašva – Sarajevo. 26. maja 1969. godine ukinuta je pruga Bosanski Brod – Derventa,a 1. juna 1975. godine posljednja dionica ove pruge Zenica-Lašva.

Normalna vožnja od Sarajeva do Bosanskog Broda trajala je 9 sati. Željezničke postaje na pruzi od Bosanskog Broda do Sarajeva: B.Brod, Sijekovac, Novo selo, Lužani, Polje, Derventa, Donja Bišnja, Vrhovi, Kamen (Steinbruch), Lupljanica (Han marica), Gradina, Velika, Johovac, Kotorsko, Rudanka, Doboj, Usora, Ševarlije, Trbuk, Rječice, Maglaj, Bradići, Globarica, Dolina, Zavidovići, Vinište, Žepče, Želeće, Han Begov, Nemila, Vranduk, Vraca, Zenica, Janjići, Lašva Gora. Modrinje, Kakanj, Čatići, Dobrinje, Porječani, Visoko, Lješevo, Podlugovi,Ilijaš, Vogošća, Semizovac, Reljevo ( Dvor ), Rajlovac, Alipašin Most, Čengića Vila, Sarajevo.

Prvi poštanski žig isporučio je graver 4.1. 1890. godine. ZUG NoI SARAJEVO – B.BROOD.